Hyvä sisä­ilma palve­luna

Smart & Clean Indoor Air

Kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset kehittivät ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat sisäilman laadun parantamisen ja hyvän sisäilman tarjonnan sekä hankinnan palveluna. Ymmärrystä hyvän sisäilman osatekijöistä lisättiin mittauksilla ja uusilla menetelmillä.


Leo Hakkarainen: “Raken­nusten energia­tehokkuutta pitää kehittää sisä­ilman ehdoilla”

“Rakennuksissa kulutetaan liki 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta. Jotta prosenttiluku saataisiin laskuun, ensin on ymmärrettävä, miten energia oikeastaan kuluu kiinteistöissä. Kun kaikki rakennuksen data on yhdellä alustalla, sen avulla on helpompi parantaa esimerkiksi sisäilmaa.”

– Leo Hakkarainen, projektipäällikkö, Nuuka Solution

Lue lisää ›

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Parempi ymmärrys hyvän sisäilman osatekijöistä auttaa kohdistamaan resursseja, tukee päätöksentekoa sekä mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Sisäilmaongelmia ratkomalla ja laadukkaan sisäilman tarjonnalla voidaan parantaa miljoonien ihmisten arkea ja vähentää terveyshaittoja.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­potentiaali

Hyvä sisäilma palveluna -konseptin liiketoimintapotentiaali on Suomessa satoja miljoonia ja globaalisti miljardeja euroja.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Hyvä sisäilma palveluna -ajattelu on uudenlainen lähestymistapa ja kokonaisvaltainen ratkaisu kaupunkien yhteiseen ongelmaan.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Kaupunkien välisellä yhteistyöllä luodaan sisäilmatietoa hyödyntäville yrityksille pohja kehittää omia palvelumallejaan ja lisätään kykyä kehittää osaamista kaupallisiksi ratkaisuiksi.

Tulokset

Pääkaupunkiseudulla tehtiin ilmanlaatumittauksia yli 20 rakennuksessa. Samalla tehtiin tutkimusta siitä, miten ihmiset kokevat ilmanlaadun. Nämä tiedot yhdistettiin ja niiden avulla luotiin hyvän sisäilman kriteeristö.

Projekti synnytti sensori- ja palauteinfrastruktuurin, jonka tuottama data voidaan tuoda kaupunkien yhteiselle tai kaupunkikohtaisille palvelualustoille. Ilmanlaatusensorit jäävät suureen osaan rakennuksia.

Seuraavat askeleet

Projektissa aloitettuja sisäilman laadun mittauksia ja käyttäjäpalautteen keräämistä jatketaan.

Projektin tavoite

Muutosprojektissa kehitettiin Hyvä sisäilma palveluna -konseptia. Toimivilla mittausvälineillä ja -menetelmillä sekä kriteerien määrittelyllä saatiin parempi ymmärrys hyvän sisäilman ja sisäilmaolosuhteen osatekijöistä. Kehitysalustana toimi 20–30 uutta tai peruskorjattua rakennusta Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Projektin tavoitteena oli synnyttää ekosysteemi, joka luo uusia parempaa sisäilmaa tuottavia ratkaisuja, palveluita, toimintamalleja ja vientikonsepteja.

Ymmärrys sisäilman laatutekijöistä mahdollistaa hyvän sisäilman hankkimisen, tuottamisen ja ylläpidon tulevaisuudessa helpommin ja kustannustehokkaammin. Kiinteistön käyttäjä voi asettaa laatuvaatimukset sisäilmalle tai huoltoyhtiö tarjota hyvää sisäilmaa samaan tapaan kuin nykyään myydään energiatehokkuutta. Lisäksi avoin tutkimustieto synnyttää uutta liiketoimintaa.

Kumppanit

Muutosprojektin veti VTT ja projektikumppaneita olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Aalto-yliopisto. Projektin toteutukseen myönnettiin alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitettua Uudenmaan liiton valtion AIKO-rahoitusta. Myös Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit osarahoittivat projektia.

Missä mennään

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta