Hyvä sisä­ilma palve­luna

Smart & Clean Indoor Air

Kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat sisäilman laadun parantamisen ja hyvän sisäilman tarjonnan sekä hankinnan palveluna. Ymmärrystä hyvän sisäilman osatekijöistä lisätään mittauksilla ja uusilla menetelmillä.


Leo Hakkarainen: “Raken­nusten energia­tehokkuutta pitää kehittää sisä­ilman ehdoilla”

Rakennuksissa kulutetaan liki 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta. Jotta prosenttiluku saataisiin laskuun, ensin on ymmärrettävä, miten energia oikeastaan kuluu kiinteistöissä. Kun kaikki rakennuksen data on yhdellä alustalla, sen avulla on helpompi parantaa esimerkiksi sisäilmaa.

Leo Hakkarainen, projektipäällikkö, Nuuka Solutions

Lue lisää ›

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Parempi ymmärrys hyvän sisäilman osatekijöistä auttaa kohdistamaan resursseja, tukee päätöksentekoa sekä mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Sisäilmaongelmia ratkomalla ja laadukkaan sisäilman tarjonnalla voidaan parantaa miljoonien ihmisten arkea ja vähentää terveyshaittoja.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoimintapotentiaali

Hyvä sisäilma palveluna -konseptin liiketoimintapotentiaali on Suomessa satoja miljoonia ja globaalisti miljardeja euroja.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Hyvä sisäilma palveluna -ajattelu on uudenlainen lähestymistapa ja kokonaisvaltainen ratkaisu kaupunkien yhteiseen ongelmaan.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Kaupunkien välisellä yhteistyöllä luodaan sisäilmatietoa hyödyntäville yrityksille pohja kehittää omia palvelumallejaan ja lisätään kykyä kehittää osaamista kaupallisiksi ratkaisuiksi.

Muutosprojektissa kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät Hyvä sisäilma palveluna -konseptin. Toimivilla mittausvälineillä ja -menetelmillä sekä kriteerien määrittelyllä saadaan parempi ymmärrys hyvän sisäilman ja sisäilmaolosuhteen osatekijöistä. Kehitysalustana toimii 20-30 uutta tai peruskorjattua rakennusta Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Projektin tavoitteena on synnyttää ekosysteemi, joka luo uusia parempaa sisäilmaa tuottavia ratkaisuja, palveluita, toimintamalleja ja vientikonsepteja.

Ymmärrys sisäilman laatutekijöistä mahdollistaa hyvän sisäilman hankkimisen, tuottamisen ja ylläpidon tulevaisuudessa helpommin ja kustannustehokkaammin. Kiinteistön käyttäjä voi asettaa laatuvaatimukset sisäilmalle tai huoltoyhtiö tarjota hyvää sisäilmaa samaan tapaan kuin nykyään myydään energiatehokkuutta. Lisäksi avoin tutkimustieto synnyttää uuden liiketoimintaa.

Projektin alkuvaiheessa on selvitetty Helsingin, Vantaan ja Espoon koulujen ja päiväkotien sisäilman laatua, mutta tulevaisuudessa menetelmää sovelletaan myös muihin rakennustyyppeihin. Esimerkkikohteissa seurataan reaaliajassa hyvän sisäilman osatekijöitä mittausten ja käyttäjäpalautteen avulla.

Kumppanit

Muutosprojektin vetäjänä toimii VTT ja projektikumppaneina Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Aalto-yliopisto.

Missä mennään

Muutosprojekti käynnistyi huhtikuussa 2018 ja se kestää 12 kuukautta. Projekti on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Projektin toteutukseen on myönnetty alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitettua Uudenmaan liiton valtion AIKO-rahoitusta. Myös Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit osarahoittavat projektia.

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta