Ruoka­verkostolla kestävää kaupunki­ruokaa

Urban Food – kaupunkiruuan edelläkävijämarkkina

Smart & Clean -kaupunkiruokaprojekti edisti kestävän ruoan kulutusta ja tuotantoa. Projektissa kehitettiin ja pilotoitiin markkina- ja alustapohjaisia ratkaisuja lähiruuan jakeluun ja myyntiin.


Jos pääkaupunkiseudun ravintolat ja ruokalat vähentäisivät ruokahävikkinsä määrää 50 %, päästövähennyspotentiaali olisi lähes 19 000 tonnia CO₂e vuodessa.

→ Vastaa lähes 5 000 pk-seudun asukkaan vuotuisia päästöjä.

Lisäksi potentiaalinen kustannussäästö on 43 miljoonaa euroa vuodessa.

Tällä hetkellä pk-seudun ravitsemuspalveluissa syntyy vuosittain ruokahävikkiä noin 17 000 tonnia.

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Ruokahävikin vähentyessä ruuantuotantoa tarvitaan vähemmän, ja päästöt saadaan laskuun. Lähiruuan kuljetuksesta syntyy vähemmän päästöjä kuin ulkomailta asti rahdattavan ruuan kuljettamisesta.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Lähiruuan parempi jäljitettävyys mahdollistaa ruokavalinnoilla vaikuttamisen mm. yksilön terveyteen, paikallistalouden ja ympäristön elinvoimaisuuteen sekä yleisesti kestävään tulevaisuuteen.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­potentiaali

Kaupunkiruuan edistäminen avaa täysin uudenlaisia ruuan kuluttamisen ja jakelun markkinoita. Mahdollisuuksia aukeaa yksilöille sekä jo olemassa oleville toimijoille ravintoloista ruuantuottajiin ja kauppaketjuihin.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Eri tason toimijoiden verkosto edistää ainutlaatuisella tavalla moninaista lähiruuan kulutusta ja ottaa käyttöön digitaalisia alustoja ja vuorovaikutteisia markkinakanavia.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Muutosprojekti luo laajan kaupunkiruokaa tukevan ekosysteemin, johon kuuluu esimerkiksi ravintoloita, digitaalisia kauppapaikkoja, oppilaitoksia, maanviljelijöitä ja kotitalouksia.

Tulokset

Projektissa kehitettiin markkinoita ja alustoja monenlaiselle lähiruualle villiyrteistä hävikkiruokaan. Ratkaisut pureutuivat erityisesti lähituotannon ja teollisen ylijäämän hyödyntämiseen sekä logistiikan sujuvoittamiseen. Projektin kumppanit loivat kehitettyjen ratkaisujen pohjalta mallin kestävän kaupunkiruoan ekosysteemistä, jossa on mukana sekä jo olemassa olevia toimijoita että projektin sisällä kehitettyjä alustoja.

Projektissa muun muassa 14 yritystä ja viisi lähiruokayhteisöä tuottivat toisiaan täydentäviä Urban Food -palvelukonsepteja. Esimerkiksi luonnonantimiin keskittyvä Forest Foody, lähi- ja luomuruuan markkinapaikka Korjuu.com, logistiikkapalvelu Collico ja paikallisten elintarvikkeiden jakelukeskus Uudenmaan ruoka luovat yhdessä alustan, jossa tieto liikkuu yritysten välillä ja palvelut toimivat saumattomasti yhteen.

Seuraavat askeleet

Projektissa luotua mallia halutaan tulevaisuudessa jalostaa yhä toimivammaksi järjestelmäksi, joka palvelee pääkaupunkiseudun ravintoloita. Muutosprojektin oppeja ja verkostoja on tarkoitus kehittää edelleen esimerkiksi Farm to Restaurant -projektissa, johon haetaan rahoitusta Uudenmaan liitolta. Projektissa ovat mukana Perho liiketalousopisto, Collico Oy, Herttoniemen ruokaosuuskunta ja Korjuu.com.

Projektin tavoite

Urban Food -muutosprojekti pyrki muuttamaan ruokajärjestelmää kestävämmäksi erityisesti kaupunkiympäristössä. Kestävä ruoka tuotetaan kiertotalouden periaatteilla puhtaasti, vähäpäästöisesti ja luonnonvaroja fiksusti hyödyntäen. Ruokahävikki pyritään eliminoimaan ja ravinnekierrosta huolehditaan. Projektin pyrkimyksenä oli luoda markkinoita ja kauppapaikkoja näiden kestävien periaatteiden mukaisesti tuotetulle lähiruualle.

Kumppanit

Urban Food – kaupunkiruuan edelläkävijämarkkina sai Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Rahoittajiin kuuluvat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Oy Karl Fazer Ab ja Apetit Ruoka Oy, Sitra sekä Smart & Clean -säätiö.

Projektin veti Ethica Oy ja projektikumppaneita olivat Perho Liiketalousopisto, Svenska lantbrukssällskapens förbund (SFL), Aline Creative Technology Oy, Korjuu.com Oy, Luonnonvarakeskus LUKE ja Seulo Palvelut Oy (Kauppahalli24 ja Collico Oy). Muita yhteistyökumppaneita projektissa olivat Apetit Ruoka Oy, Avanto Ventures Oy, Oy Karl Fazer Ab, Espoon kaupunki, Forest Foody, From Waste to Taste ry, Helsingin Diakonissalaitos, Helsieni Oy, Palvelukeskus Helsinki, Herttoniemen ruokaosuuskunta, Helsingin kaupungin Tukkutori, Kauppahalli24, Suomen 4H-liitto ja Stadin Puutarhuri.

Missä mennään

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta