Kaikki muovi kiertoon Helsingin seudulla ja Lahdessa

Uutinen 07.02.2019

Smart & Clean -kumppanit ovat sitoutuneet ”Kaikki muovi kiertää” -tavoitteeseen Helsingin seudulla ja Lahdessa. Muutosprosessilla haetaan paikallisesti ratkaisuja koko maailman muovihaasteisiin.

Kaikki muovi kiertää tarkoittaa sitä, että kaupungit ja yritykset löytävät yhteistyössä ratkaisut kaiken Helsingin seudulla ja Lahdessa käytetyn muovin uudelleenkäyttöön. Tämä johtaisi esimerkiksi siihen, että kotitalouksien nyt kierrätyksestä ulos jääneelle muoville, kuten muovihuonekaluille, -leluille ja fleece-vaatteille, sekä rakennus- ja palvelualan yrityksissä syntyvälle muovimateriaalille löytyisi kattavampia ja tehokkaampia kierrätystapoja. Tärkeää on myös löytää hyödyntäjät ja jalostajat kerätylle muoville ja vahvistaa markkinoita kierrätysmuovituotteille.

Muutosprosessin tavoite on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita on mahdollista viedä maailmanlaajuisesti eri kaupunkeihin. Smart & Clean -yhteisö kutsuu nyt mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat.

PK-seudun muovijätevirroissa on potentiaalia kierrätykseen

Smart & Clean -säätiön esiselvityksen perusteella parhaan arvion mukaan Helsingin seudulle ja Lahteen tulevasta neitseellisestä muovista kiertää uusiokäyttöön ja jalostetaan materiaaleiksi vain 6%. Tämä on arvio, sillä muovin kiertotaloudesta ei ole olemassa riittävän hyvää dataa. Paras tieto on kotitalouksien pakkausjätteestä, jota kerätään ja kierrätetään järjestelmällisesti. Esimerkiksi rakennusten ja hotellien muoveista tietoa on vain vähän.

Smart & Clean -kumppanit sitoutuivat Kaikki muovi kiertää -tavoitteeseen 5.2. järjestetyssä pyöreän pöydän keskustelussa. Paikalla oli edustajia neljästä kaupungista, Espoosta, Helsingistä, Lahdesta ja Vantaalta. Yrityksistä mukana olivat Caverion, Fortum, Gaia Consulting, Helen, Lassila & Tikanoja, Neste, Pöyry ja Siemens ja muista toimijoista HSY, Sitra ja VTT. Kaikki muovi kiertää -muutosprosessia on ollut valmistelemassa ennen pyöreän pöydän keskustelua myös useita muita yrityksiä ja tahoja.

Kehitettävillä konkreettisilla ratkaisuilla ja toimintamalleilla pyritään siihen, että luonnonvaroja käytetään järkevällä tavalla, emme huku jätteisiin, elämme terveellisempää elämää ja pienennämme Helsingin seudun ja Lahden – ja lopulta kehitetyt ratkaisut käyttöön ottaneiden alueiden ja toimijoiden – hiilijalanjälkeä.

Yhteinen tavoite: Kaikki muovi kiertää

Yhteinen tavoite on, että kaikki muovi kiertää. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitetään liiketoimintalähtöisiä teollisen mittakaavan ilmastoratkaisuja maailman muovihaasteiden ratkaisemiseksi ja siten kasvatetaan alueen toimijoiden kädenjälkeä.

Tavoitteen saavuttamiseksi keskitytään seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin:

1. Kuluttajille ja palvelualoille tulee kehittää helppo muovin kierrätysjärjestelmä, jonka kautta voi kierrättää myös kovamuovit

2. Rakennusten ja muun ei-kuluttajakäyttöisen muovin keräykselle on luotava toimiva järjestelmä

3. Kierrätetylle muoville löydetään lisää jalostus- ja käsittelyteknologioita

4. Kasvatetaan markkinoita muovin uusiokäytölle ja kierrätetyn muovin hyödyntämiselle

Eri osaprojektien avulla parannetaan ymmärrystä ja dataa siitä, minkälaista muovia seudulla käytetään, miten, missä ja ketkä muovia käyttävät, minkälaista jätettä syntyy ja mihin jäte kulkeutuu. Yksi tehtävä on lisäksi varmistaa, että muovin laatustandardit ja uusiomuovia sisältävien tuotteiden sertifioinnit kehittyvät niin, että alueella käytettävä muovi olisi aina helposti kierrätettävissä ja kierrätetylle muoville löytyisi käyttäjiä.

Konkreettisiin toimiin sitouduttu

Neljän toimenpidekokonaisuuden edistämiseksi työpajassa sitouduttiin jo nyt neljään konkreettiseen tekoon:

Lassila & Tikanoja ja Neste sitoutuivat kokoamaan yritysryhmän pohtimaan teknologiaratkaisuja kerätyn muovin esikäsittelyyn ja prosessointiin uusiokäytön edistämiseksi.

HSY sekä Espoon, Helsingin ja Lahden kaupungit sitoutuivat järjestämään innovaatiokilpailun: Miten koteihin ja kiinteistöihin voitaisiin suunnitella ratkaisuja, jotka tekisivät helpoksi esimerkiksi muovin, metallien ja lasin lajittelun ja kierrättämisen.

Helsingin kaupunki sitoutui kehittämään hankintoja niin, että mahdollisuuksien mukaan kriteereissä otettaisiin huomioon esimerkiksi muovin kierrätettävyys ja kierrätysaste. Tätä tehdään yhdessä muiden kaupunkien kanssa ja markkinavuoropuhelussa yrityksien kanssa.

HSY ja Fortum sitoutuivat selvittämään, miten kotitalouksien kovamuovi saataisiin kiertoon. HSY kertoi voivansa lisätä kovamuovin eli esimerkiksi muovituolien, -lelujen tai -ruokailuvälineiden kierrätyspisteitä heti, kun näille löytyy jatkojalostaja ja jalostetulle muoville käyttäjät. HSY:llä on ollut yksi pilottipiste jo käynnissä.

Seuraavat askeleet

Seuraavaksi Smart & Clean -säätiö varmistaa yhteistyössä toimijoiden kanssa, että sovittuja neljää toimenpidekokonaisuutta viedään eteenpäin. Kaikki muovi kiertää -prosessi etenee seuraavaksi kevään aikana järjestettävillä työpajoilla, johon kutsutaan Smart & Clean -kumppanien lisäksi muitakin kokonaisuuden kannalta kiinnostavia ja merkittäviä toimijoita. Työpajoissa rakennetaan neljän toimenpidekokonaisuuden ympärille konkreettisia tekoja. Smart & Clean -säätiön tehtävänä on edistää muutosta ja luoda eri muutosprojektit yhdistävä prosessi ja johtamisjärjestelmä.

Tarvitsemme kaikki mukaan, jotta kunnianhimoinen Kaikki muovi kiertää -tavoite saavutetaan. Ole yhteydessä meihin, jos haluat olla mukana rakentamassa ratkaisuja globaaliin muovihaasteeseen.