Ruoka­verkostolla kestävää kaupunki­ruokaa

Urban Food – kaupunkiruuan edelläkävijämarkkina

Smart & Clean -kaupunkiruokaprojektissa luodaan entistä vahvempia markkinoita lähiruualle villiyrteistä hävikkiruokaan. Ruoat pöytään tarjoaa laaja kaupunkiruokaa tukeva verkosto, johon kuuluu esimerkiksi ravintoloita, pientuottajia, teollisuuslaitoksia, kotitalouksia, digitaalisia kauppapaikkoja ja oppilaitoksia.


Lilli Linkola: “Kaupunki­ruuan viljelyn pitäisi olla kannat­tavaa liike­toimintaa”

“Ilmastonmuutoksen vuoksi ihmisten on sopeuduttava entistä enemmän esimerkiksi sään vaihteluihin. Kun viljelijöiden arki vaikeutuu, ruuantuotannon pitäisi monipuolistua. Kaupunkiruuan edistäminen on yksi tapa laajentaa ruokamarkkinoita. Tekemällä vastuullisia ruokavalintoja jokainen voi vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.”

– Lilli Linkola, projektikoordinaattori

Lue lisää ›

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Ruokahävikin vähentyessä ruuantuotantoa tarvitaan vähemmän, ja päästöt saadaan laskuun. Lähiruuan kuljetuksesta syntyy vähemmän päästöjä kuin ulkomailta asti rahdattavan ruuan kuljettamisesta.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Lähiruuan parempi jäljitettävyys mahdollistaa ruokavalinnoilla vaikuttamisen mm. yksilön terveyteen, paikallistalouden ja ympäristön elinvoimaisuuteen sekä yleisesti kestävään tulevaisuuteen.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoimintapotentiaali

Kaupunkiruuan edistäminen avaa täysin uudenlaisia ruuan kuluttamisen ja jakelun markkinoita. Mahdollisuuksia aukeaa yksilöille sekä jo olemassa oleville toimijoille ravintoloista ruuantuottajiin ja kauppaketjuihin.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Eri tason toimijoiden verkosto edistää ainutlaatuisella tavalla moninaista lähiruuan kulutusta ja ottaa käyttöön digitaalisia alustoja ja vuorovaikutteisia markkinakanavia.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Muutosprojekti luo laajan kaupunkiruokaa tukevan ekosysteemin, johon kuuluu esimerkiksi ravintoloita, digitaalisia kauppapaikkoja, oppilaitoksia, maanviljelijöitä ja kotitalouksia.

Kaupunkiruokamarkkinan tavoitteena on tukea nimenomaan kestävää ruokaa ja sen tuotantoa. Kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että ruoka tuotetaan kiertotalouden periaatteilla puhtaasti, vähäpäästöisesti ja luonnonvaroja fiksusti hyödyntäen. Ruokahävikki pyritään eliminoimaan ja ravinnekierrosta huolehditaan. Toiminta on markkinalähtöistä sekä edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Projektin kuluessa parannetaan myös jakeluverkoston toimintaa ja kehitetään yhteiskäyttöisiä pientuottajien jakelualustoja.

Päämääränä on löytää uusia kaupunkiruokaa muuttavia toimintamalleja ja liiketoimintaideoita ja luoda olemassa oleville markkinatoimijoille uusia kasvumahdollisuuksia. Markkinakehityksen avulla parannetaan pientuottajien elinvoimamahdollisuuksia ja tuodaan kestävä kaupunkiruoka lähelle kaupunkilaisia.

Kumppanit

Projektin vetäjänä toimii Ethica Oy ja projektikumppaneita ovat Perho Liiketalousopisto, Svenska lantbrukssällskapens förbund (SFL), Aline Creative Technology Oy, Korjuu.com Oy, Luonnonvarakeskus LUKE ja Seulo Palvelut Oy (Kauppahalli24 ja Collico Oy). Muita yhteistyökumppaneita projektissa ovat mm. Apetit Ruoka Oy, Avanto Ventures Oy, Oy Karl Fazer Ab, Espoon kaupunki, Forest Foody, From Waste to Taste ry, Helsingin Diakonissalaitos, Helsieni Oy, Palvelukeskus Helsinki, Herttoniemen ruokaosuuskunta, Helsingin kaupungin Tukkutori, Kauppahalli24, Suomen 4H-liitto ja Stadin Puutarhuri.

Missä mennään

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin alan tarpeita, meneillään olevia projekteja, haasteita ja unelmia vuorovaikutteisilla keskusteluilla ja työpajoilla yhdessä Ethican ja Solvedin kanssa. Muutosprojekti käynnistyi lokakuussa 2018 ja kestää seitsemän kuukautta.

Urban food – kaupunkiruuan edelläkävijämarkkina on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Rahoittajiin kuuluvat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Oy Karl Fazer Ab ja Apetit Ruoka Oy, Sitra sekä Smart & Clean -säätiö.

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta