Pääkaupunki­seudulla muovin kierto uudelle tasolle

Kaikki muovi kiertää

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden tavoite on saada kaikki pääkaupunkiseudun ja Lahden kierrätyskelpoinen muovi kiertämään entistä tehokkaammin. Yksityisen ja julkisen puolen toimijoista koostuva ekosysteemi kehittää vaikuttavia tekoja yhteisen tavoitteen toteutumiseksi. Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa monipuolinen joukko alueen toimijoita on sitoutunut tavoitteeseen nostaa uusiomateriaaliksi kierrätettävän muovin määrää maksimaalisesti. Nyt kaikesta pk-seudun kierrätyskelpoisesta muovista kiertää vain 6 %. Enimmillään siitä voisi kiertää 70 %.


Smart & Clean -säätiön esiselvityksen mukaan kaikesta pääkaupunkiseudun kierrätyskelpoisesta muovista jalostetaan uudeksi materiaaliksi vain murto-osa. 6 % on arvio, sillä muovin kiertotaloudesta ei ole riittävästi hyvää dataa. 

On merkittävä ongelma, ettei muovijätteen kierrätyspotentiaalia hyödynnetä tarpeeksi. Maailmanlaajuisesti muovia heitetään vuosittain hukkaan jopa 120:n miljardin dollarin edestä.*

*Ellen MacArthur Foundation (2016).

 

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden päätavoite on, että nykyisen 6 prosentin sijaan pääkaupunkiseudun muoveista kiertäisi 60–70 prosenttia. Muovin valmistamisesta ja polttamisesta syntyy hiilidioksidipäästöjä. Jos muovi kiertäisi uudelleen materiaaliksi, polttamisesta aiheutuvilta päästöiltä vältyttäisiin. Muovin polttamisen lopettaminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä pääkaupunkiseudulla 336 000:lla tonnilla. Luku vastaa n. 80 000 pääkaupunkilaisen vuosittaisia päästöjä. Kehitämme seurantatyökalun, jolla mitataan tavoitteen toteutumista.

Kaupungit ja yritykset kehittävät yhdessä ratkaisuja Helsingin seudulla ja Lahdessa käytetyn muovin uudelleenkäyttöön. Nyt esimerkiksi kotitalouksista ja rakennus- ja palvelualan yrityksistä kertyy muovituotteita ja materiaaleja, joiden kierrättäminen on mahdotonta, suppeaa tai tehotonta.

Tavoitteeseen sitoutuneet tahot kehittävät muoviongelman ratkaisemiseksi skaalattavia ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät kiertotaloutta. Ratkaisuista syntyy kestävää liiketoimintaa. Näin pyritään vahvistamaan kierrätysmuovituotteiden markkinoita ja kasvattamaan pääkaupunkiseudun ja Lahden toimijoiden hiilikädenjälkeä.

Kaikki kierrätyskelpoinen muovi saadaan kiertämään kymmenen toimenpiteen ja niiden alaisten projektien avulla. Toimenpiteet on listattu alla olevaan kuvioon.

 

 

Näin kokonaisvaltaista lähestymistapaa muovin kierrättämisen haasteiden ratkaisuksi ei ole aiemmin ollut Suomessa. Muutoskokonaisuuden tavoite on kattaa kokonaisvaltaisesti koko muovin elinkaari tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi. 

Kumppanit

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuutta johtaa ydinkumppaneista koostuva johtoryhmä. Siinä ovat tällä hetkellä mukana Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, HSY, VTT, Fortum, Lassila & Tikanoja ja Siemens. Muovin kiertoa edistäviin toimenpiteisiin kerätään aina erikseen ryhmä toimijoita, jotka saavat muutosteon aikaiseksi.

Tavoitteena on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita voi viedä maailmalle. Smart & Clean -yhteisö kutsuu mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat.

Missä mennään

Kokonaisuudelle on luotu johtamisjärjestelmä. Seuraavaksi ryhdytään edistämään ja jalkauttamaan 60–70 prosentin tavoitetta edistäviä, vaikuttavia tekoja. 

Tehty

Tekeillä

Miten mukaan?

Smart & Clean kontaktihenkilö:

Jaana Pelkonen
+358 40 540 9775
jaana.pelkonen@smartclean.fi
@pelkonenjaana0


Lisää aiheesta