Kuinka tehdä yhteistyössä systeeminen muutos 1,5°C yhteiskuntaan

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen alle 1,5°C:n vaatii kiireellisiä ja mittavia päästövähennyksiä sekä elämäntapamuutoksia. Vaaditut muutokset ovat niin kokonaisvaltaisia, että yksittäiset teot tai hankkeet eivät riitä muuttamaan yhteiskunnan rakenteita riittävän nopeasti. Muutokseen tarvitaan useita samanaikaisia tekoja älykkäästä sääntelystä teknologiaratkaisuihin ja käytöksen muutokseen. Ensimmäinen askel on tarkastella, mihin on puututtava mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaansaamiseksi.

1

Johda muutosta kommunikoimalla kokonaiskuva, jotta kaikki ymmärtävät tarpeen torjua sektori- ja kulutuspohjaisia päästöjä.

2

Jotkut muutokset ovat helpompia toteuttaa, mutta kaikki vaativat paljon uudistamista ja sitoutumista useilta toimijoilta.

Smart & Clean -yhteisö on rakentanut vaikuttavia ilmastoratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Uudenlaiset ratkaisut liikenteessä, energiassa, rakentamisessa ja kiertotaloudessa hillitsevät ilmastonmuutosta tarjoten samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia mukana oleville yrityksille. Säätiö käytti mallia, joka havainnollistaa systeemiseen muutokseen tarvittavien toimien moninaisuuden.

Esimerkiksi liikennejärjestelmän muuttaminen vaatii kaikkea kaupunkisuunnittelun muutoksesta ja regulaation ja kannustimien muutosta edistävästä vaikutuksesta teknologisiin innovaatioihin, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ja toimijoiden väliseen yhteentoimivuuteen ja jaettuun dataan.

3

Jotkin muutokset ovat vielä haastavampia.

Kulutusperäisten päästöjen vähentäminen tarkoittaa, että tarvitsemme lisää kansainvälistä yhteistyötä torjuaksemme päästöjen syntymistä materiaalien tuotannosta jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen EU:ssa ja kiertotaloutta suosivaan muutokseen käyttäytymisessä ja julkisissa hankinnoissa. Se tarkoittaa koko kysynnän ja tarjonnan ketjun välistä yhteistyötä ja sitä, että kaikkien on ymmärrettävä toimijoiden keskinäiset sidokset ja niiden toimien väliset syy-yhteydet.

Kärkihankkeemme oli Kaikki muovi kiertää, jonka tavoitteena on kattaa kokonais­valtaisesti koko muovin elinkaari tuote­suunnittelusta keräykseen ja uudelleen­käsittelystä uusiksi tuotteiksi. Muutos saavutetaan käyttämällä laajaa, faktoihin perustuvaa hallintatapaa, joka hyödyntää kaikkia saatavilla olevia toimenpiteitä. Kaikki muovi kiertää on esimerkki alueellisesta projektista, johon ekosysteemi tuottaa ratkaisuja. Se asettaa yhteisen tavoitteen eri toimijoille: kaikki kierrätettävissä oleva muovi tulisi kierrättää uusiomateriaaliksi. Tämä sisältää esimerkiksi uusien muovinkeräysratkaisujen luomisen, kovamuovien kierron varmistamisen, uusiomuovin kysynnän kasvattamismahdollisuuksien huomioimisen sekä sen miettimisen, kuinka muovin kierrätystä voi edistää regulaatiolla.

Esimerkki suljetun muovin kierron luomisesta ja sen vaikutuksesta eri päästölähteisiin:

 

4

Tämä kaikki on mahdollista, mutta vaatii johtajia, sääntelyviranomaisia, kehittäjiä, tutkimusta, testialustoja ja kokonaisvaltaista sitoutumista.