Kaikki projektit »

Maailman ensimmäinen tiheä kaupungin kattava ilmanlaadun mittausjärjestelmä

Helsinki Air Quality Test Bed

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään ilmanlaatua parantavia toimia. Kerätty data tulee avoimesti kaikkien saataville.


Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuverkon mittauspisteiden lukumäärä melkein kolminkertaistui, kun alueelle asennettiin nykyisiä mittausasemia täydentävä Vaisalan ja Pegasorin mittalaitteista koostuva parinkymmenen ilmanlaatusensorin verkko. Uuden verkon avulla saadaan kohtuuhintaisesti ja ketterästi lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Mittaus- ja mallinnustulokset tarkentavat ilmanlaadun seurantaa ja viestintää pääkaupunkiseudulla.

Mitattavien tietojen ja Ilmatieteen laitoksen ennakoivan mallin perusteella voidaan suunnitella ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi katupölyn torjunnan tarvetta voidaan arvioida ja ennakoida entistä paremmin.

Uudenlainen yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö rakentaa pohjan seudulla kehitettävien ratkaisujen viemiseen kaupunkeihin, joissa ilmanlaatu on vakava ongelma.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean –säätiö on koonnut kaikki tekijät yhteen ja fasilitoinut projektin syntymistä. Säätiö on myös järjestänyt työpajoja palveluntuottajille ja muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan avointa ja tarkempaa ilmanlaatutietoa hyödyntäviä uusia palveluita ja sovelluksia.

Ilmanlaadun täydentävän sensoriverkon HAQT-hanke on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -hanke. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Missä mennään

Uusi sensoriverkko rakennettiin vuoden 2017 aikana. Nyt pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitataan yhteensä 27 mittausaseman avulla. Talvella 2018 päättyneen puolivuotiskauden aikana Smart & Clean -säätiö järjesti yhteistyössä Demos Helsingin ja HAQT -hankkeen ydintoimijoiden kanssa joukon sidosryhmäaktiviteetteja, joissa tunnistettiin erilaisia ilmanlaatuun liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia uusille ratkaisuille ja palveluille. Helmi-maaliskuun 2018 vaihteessa käynnistyi parin kuukauden mittainen Demola -prosessi, jossa neljä eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä ideoi ja kehittää konkreettisia keinoja tarkemman ilmanlaatutiedon hyödyntämiseen neljään eri teemaan liittyen. Uuden sensoriverkon tuottama ilmanlaatutieto tulee avoimesti kenen tahansa saataville.

Projektin vaihe


Tavoite

resurssit2
Saavutus

Kohdennetummat toimenpiteet päästöjen ja niiden haittojen vähentämiseksi

elamanlaatu
Parempi elämänlaatu

Uudet sovellukset parantavat ihmisten elämänlaatua ja arkea

liiketoiminta
Liiketoimintapotentiaali

Miljardien eurojen globaali markkinapotentiaali

kv_referenssi
Miksi edelläkävijä

Maailman ensimmäinen koko kaupungin kattava ilmanlaadun sensoriverkko toimii testialustana uusille palveluille


Kumppanit

Ilmatieteen laitos (koordinaattori), Helsingin yliopisto, HSY, Pegasor, Vaisala ja Uudenmaan liitto. Useat kotimaiset ja ulkomaiset toimijat ovat kiinnostuneita HAQT-hankkeesta.,