Kaikki projektit »

Maailman ensimmäinen tiheä kaupungin kattava ilmanlaadun mittausjärjestelmä

Helsinki Air Quality Test Bed

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään ilmanlaatua parantavia toimia. Kerätty data tulee avoimesti kaikkien saataville.


Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuverkon mittauspisteet vähintään kaksinkertaistuvat, kun alueelle asennetaan nykyisiä mittausasemia täydentävä Vaisalan ja Pegasorin mittalaitteista koostuva parinkymmenen sensorin verkko. Uuden verkon avulla saadaan kohtuuhintaisesti ja ketterästi lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Mittaus- ja mallinnustulokset tarkentavat ilmanlaadun seurantaa ja viestintää pääkaupunkiseudulla.

Mitattavien tietojen ja Ilmatieteen laitoksen ennakoivan mallin perusteella voidaan suunnitella ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi katupölyn torjunnan tarvetta voidaan arvioida ja ennakoida entistä paremmin.

Uudenlainen yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö rakentaa pohjan seudulla kehitettävien ratkaisujen viemiseen kaupunkeihin, joissa ilmanlaatu on vakava ongelma.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean –säätiö on koonnut kaikki tekijät yhteen ja fasilitoinut projektin syntymistä. Säätiö myös tulee myös järjestämään työpajoja palvelutuottajille, jotka voivat rakentaa uusia palveluita avoimen ilmanlaatutiedon päälle.

Ilmanlaadun täydentävän sensoriverkon HAQT-hanke on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -hanke. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Missä mennään

Uusi sensoriverkko rakennetaan vuoden 2017 aikana. Samalla halukkaille palveluiden kehittäjille järjestetään syksyllä useita työpajoja uusille toimijoille, jotka haluvat rakentaa verkosta syntyvän tiedon päälle kansalaisten elämänlaatua parantavia palveluita. Smart & Clean –säätiö kutsuu halukkaita kehittäjiä ja yrityksiä mukaan työpajoihin.

Projektin vaihe


Tavoite

icon_co2
Saavutus

Kohdennetummat toimenpiteet päästöjen ja niiden haittojen vähentämiseksi

icon_life
Parempi elämänlaatu

Uudet sovellukset parantavat ihmisten elämänlaatua ja arkea

icon_business
Liiketoimintapotentiaali

Miljardien eurojen globaali markkinapotentiaali

icon_world
Miksi edelläkävijä

Maailman ensimmäinen koko kaupungin kattava ilmanlaadun sensoriverkko toimii testialustana uusille palveluille


Kumppanit

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, HSY, Pegasor, Vaisala, Uudenmaan liitto,