Kaikki projektit »

Älykkäämpää ja tehokkaampaa korjausrakentamista

Smart Elements for Renovation Leap

Korjaus- ja täydentämisrakentamista uudistetaan. Esivalmistetuilla elementeillä voidaan lyhentää korjauksen kestoa, pienentää kustannuksia ja tehdä kiinteistöistä entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia. Esimerkiksi uusi julkisivuelementti voi sisältää älykkäitä ratkaisuja sekä mahdollisesti jopa tuottaa energiaa. Kokonaisvaltaisia ja modulaarisia konsepteja on mahdollista soveltaa esimerkiksi putki- ja julkisivuremonteissa.


Projektin tavoitteena on luoda nopeita, toistettavia ja integroituja korjausrakentamisen ratkaisuja, joissa rakennusten elinkaarivaikutukset otetaan entistä paremmin huomioon. Samalla luodaan uudentyyppisiä hankinta- ja rahoitusmalleja sekä parempia mahdollisuuksia esimerkiksi uusille energiaratkaisuille ja rakennusten ja asumisen älykkyyden lisäämiselle.

Toisiaan täydentävät yritykset ja julkiset toimijat kehittävät ja kokeilevat nopeita, kokonaisia sekä edullisia korjauskonsepteja. Esivalmistusta ja -suunnittelua hyödyntäviä konsepteja testataan oikeissa korjausta tarvitsevissa asuinkerrostaloissa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit on tarjoavat sopivia alueellisia asuinrakentamisen kohteita piloteiksi. Korjausrakentamisen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tutkintaan erilaisin menetelmin. Näin lisätään avointa tietoa toimivista konsepteista.

Rakennetun omaisuuden korjausvelka on Suomessa 30-50 miljardia euroa, mikä vastaa jopa noin kymmenesosaa koko rakennuskannan arvosta. Korjaustoimien nopeuttaminen ja tehostaminen kaupunkien asuntokannassa helpottaa merkittävästi asuinalueiden arvon säilyttämistä ja nostamista.

Missä mennään

Markkinavuoropuhelu kaupunkien ja yritysten välillä on aloitettu. Syksyn 2017 aikana järjestetään tilaisuuksia yritysten tarjonnan ja yhteistyönmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

 

Projektin vaihe


Tavoite

icon_co2
Saavutus

Energiatehokkuus, älykkyys sekä alueellisten energiaratkaisujen ja taloautomatiikan hyödyntäminen korjausrakentamisessa tehostuu esivalmistelulla.

icon_life
Parempi elämänlaatu

Remontit lyhenevät ja tehostuvat merkittävästi. Vanhoistakin rakennuksista on mahdollista tehdä älykiinteistöjä, joissa asuinolosuhteet paranevat. Alueiden arvo nousee ja asumismukavuus lisääntyy.

icon_business
Liiketoimintapotentiaali

Asuntojen korjausrakentamisen markkina on Suomessa yli 7 miljardia euroa. Yritysten muodostamat ekosysteemit voivat tarjota tälle markkinalle ja kaupungeille rakentamisen uusia ratkaisuja joilla samalla lyhennetään korjausvelkaa.

icon_world
Miksi edelläkävijä

Esivalmisteltujen elementtien ja modulaaristen kokonaisuuksien käyttö alueellisten kohteiden korjausrakentamisessa on vielä alkutekijöissään ja hyviä referenssikohteita kaivataan todentamaan toimivia konsepteja ja yhteistyömuotoja.


Kumppanit

Projektin vetäjänä toimi VTT. S&C -kaupunkien vuokrataloyhtiöiden kanssa on käyty keskusteluja sopivien korjauskohteiden löytämiseksi. Keskustelua on käyty jo noin 50 eri yrityksen kanssa ja aktiivisesti kehitystyössä on mukana noin 20 yritystä.,