Kaikki projektit »

Älykkäämpää ja tehokkaampaa korjausrakentamista

Smart Elements for Renovation Leap

Korjaus- ja täydentämisrakentamista uudistetaan Smart Elements for Renovation Leap muutosprojektin avulla. Esivalmistetuilla elementeillä ja modulaarisilla komponenteilla voidaan lyhentää korjauksen kestoa, pienentää kustannuksia sekä tehdä kiinteistöistä entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia. Helposti muunneltavia ja skaalattavia modulaarisia konsepteja voidaan käyttää esimerkiksi putki- ja julkisivuremonteissa ja näin tehostaa ja nopeuttaa korjausrakentamista.


Projektin tavoitteena on yritysten välisellä yhteistyöllä luoda nopeita, toistettavia ja integroituja korjausrakentamisen ratkaisuja, joissa rakennusten ja korjausrakentamisen elinkaarivaikutukset otetaan entistä paremmin huomioon. Toisiaan täydentävät yritykset muodostavat projektissa ekosysteemejä ja yhdessä julkisten toimijoiden kanssa kehittävät ja kokeilevat nopeita, kokonaisia sekä edullisia korjauskonsepteja. Esivalmistusta ja -suunnittelua ja älykkäitä ratkaisuja hyödyntäviä konsepteja testataan oikeissa korjausta tarvitsevissa asuinkerrostaloissa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, ja erityisesti niiden vuokrataloyhtiöt, tarjoavat sopivia alueellisia asuinrakentamisen kohteita demonstraatiokohteiksi. Samalla projektissa luodaan taloyhtiöiden ja muiden kiinteistönomistajien käyttöön uudentyyppisiä hankinta- ja rahoitusmalleja sekä parempia mahdollisuuksia esimerkiksi uusille energiaratkaisuille ja rakennusten ja asumisen älykkyyden lisäämiselle.

Projektissa luodut konseptit ja toimintamallit hyödyntävät korjausrakentamista myös muissa kuin asuinrakennuskohteissa.  Korjausrakentamisen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tutkitaan ja ratkaisujen toimivuutta todennetaan erilaisin menetelmin. Näin lisätään avointa tietoa toimivista konsepteista ja lisätään konseptien skaalattavuutta ja toistettavuutta korjausrakentamismarkkinan käyttöön.

Rakennetun omaisuuden korjausvelka on Suomessa 30-50 miljardia euroa, mikä vastaa jopa noin kymmenesosaa koko rakennuskannan arvosta. Korjaustoimien nopeuttaminen ja tehostaminen kaupunkien asuntokannassa helpottaa merkittävästi asuinalueiden arvon säilyttämistä ja nostamista.

Smart Elements for Renovation Leap -projekti on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Muutosprojektin muut rahoittajat ovat ARA, Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ja Smart & Clean säätiö.

Missä mennään

Smart Elements for Renovation Leap -muutosprojekti käynnistyy toukokuussa 2018 ja sen ensimmäinen vaihe kestää 12 kuukautta. Muutosprojektin ensimmäinen vaihe keskittyy yritysten välisen yhteistyömallien kehittämiseen ja korjausrakentamisen konseptien luomiseen. Kiinteistön omistajien kanssa kehitetään hankintakriteerejä ja -malleja korjausrakentamisen kunnianhimon tason nostamiseen.

Uusien konseptien mukaiset korjausrakentamisen demonstraatiot käynnistyvät vuoden 2019 aikana Helsingin Asunnot Oy:n sekä Lahden Talot Oy:n kohteissa. Lisää sopivia korjausrakentamisen demonstraatiokohteita kartoitetaan muutosprojektin ensimmäisen vaiheen aikana.

Markkinavuoropuhelu kaupunkien ja yritysten välillä aloitettiin jo vuonna 2017. Myös tilaisuuksia järjestettiin yritysten tarjonnan ja yhteistyönmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Projektin vaihe


Tavoite

resurssit2
Saavutus

Energiatehokas korjausrakentaminen on nopein tapa tuottaa päästövähenemiä olemassa olevassa rakennuskannassa. Älykkyyden lisääminen rakennuksissa alentaa niiden hiilijalanjälkeä ja elinkaarivaikutuksia

elamanlaatu
Parempi elämänlaatu

Remontit lyhenevät ja tehostuvat merkittävästi. Vanhoistakin rakennuksista on mahdollista tehdä älykiinteistöjä, joissa asuinolosuhteet paranevat. Alueiden arvo nousee ja asumismukavuus lisääntyy.

liiketoiminta
Liiketoimintapotentiaali

Asuntojen korjausrakentamisen markkina on Suomessa yli 7 miljardia euroa. Yritysten muodostamat ekosysteemit voivat tarjota tälle markkinalle ja kaupungeille rakentamisen uusia ratkaisuja joilla samalla lyhennetään korjausvelkaa.

kv_referenssi
Miksi edelläkävijä

Esivalmisteltujen elementtien ja modulaaristen kokonaisuuksien käyttö alueellisten kohteiden korjausrakentamisessa on vielä alkutekijöissään ja hyviä referenssikohteita kaivataan todentamaan toimivia konsepteja ja yhteistyömuotoja.


Kumppanit

Projektin vetäjänä toimi VTT. Korjausrakentamisen demonstraatiokohteita tarjoavat Helsingin kaupungin asunnot Oy (HEKA Oy), SATO Oy sekä alustavasti myös Lahden talot Oy. Projektissa mukana olevia yrityksiä ovat Cembrit Oy, Consti Oy, Residentia Oy, Fixel Oy, Fourdeg Oy, Hilti Oy, NCC Oy, KONE Hissit Oy, Paroc Oy, Pilaster Oy, Planest Oy, Ramirent Oy, Salusfin Oy, SG Elementit Oy, Timberframe Oy, Uponor Oy, Vahanen PRO Oy, Valvontakonsultit Oy, Wanderfeel Oy ja YIT Oy.,