Kaikki projektit »

Hyvä sisäilma palveluna

Smart & Clean Indoor Air

Kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät Hyvä sisäilma palveluna -konseptin. Tavoitteena on tuottaa parempi ymmärrys hyvän sisäilman osatekijöistä ja juurisyistä sekä synnyttää ekosysteemi, joka luo uusia parempaa sisäilmaa tuottavia ratkaisuja, palveluita, toimintamalleja ja vientikonsepteja.


Projektissa kehitetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat sisäilman laadun parantamisen ja laadukkaan sisäilman hankinnan palveluna. Tämä saavutetaan luomalla hyvän sisäilman ja sisäilmaolosuhteiden kriteerit sekä toimivia mittausvälineitä ja –menetelmiä.

Sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden sekä niiden mitattujen ja koettujen vaikutusten parempi ymmärtäminen mahdollistaa sisäilmaltaan laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tilojen hankinnan, ylläpidon ja hallinnan. Kiinteistön käyttäjä voi asettaa vaatimukset sisäilman laadulle tai huoltoyhtiö myydä hyvää sisäilmaa samaan tapaan kuin nykyään myydään energiatehokkuutta.

Huonon sisäilman aiheuttamat haasteet yhdistävät kaikkia kaupunkeja. Siihen liittyy merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. Huonon sisäilmaston suorat ja epäsuorat kustannukset ovat maailmanlaajuisesti miljardeja euroja vuodessa.

Projektissa rakennetaan ekosysteemi, joka synnyttää uusia ratkaisuja ja vientikonsepteja sisäilmahaasteisiin. Fyysisenä kehitysalustana toimiva 20-30 valikoitua kohdetta Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Hyvän sisäilman osatekijöiden parempi ymmärtäminen tukee päätöksentekoa ja resurssien tehokkaampaa kohdistamista.

Hyvä sisäilma palveluna -konseptiin tarvitaan yksityisten ja julkisten toimijoiden aktiivista yhteistyötä. Projektiin on tunnistettu monia kiinnostuneita, mahdollisia toimijoita eri sektoreilta.

 

Missä mennään

Muutosprojektin valmistelu alkoi syksyllä 2017 ja päättyi alkuvuonna 2018. Kokonaisuuden rahoitus Uudenmaan liiton myöntämästä valtion AIKO-rahoituksesta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen varmistui maaliskuussa. Varsinainen projekti käynnistyy huhtikuussa 2018.

Kaupunkikohtaiset pilottikohteet vahvistetaan ja näissä tapahtuvat toimenpiteet määritellään tarkemmin käynnistysvaiheen yhteydessä. Kiinnostuneita yrityksiä ja muita sidosryhmiä varten järjestetään yritysfoorumi, jonka toimintaa koordinoi koko hanketta koordinoiva VTT. Projektin kick-off ja yritysfoorumin startti järjestetään huhti-toukokuun aikana.

Projektin vaihe


Tavoite

resurssit2
Saavutus

Hyvän sisäilman osatekijöiden parempi ymmärrys auttaa kohdistamaan resursseja, tukee päätöksentekoa ja mahdollistaa uusia ratkaisuja.

elamanlaatu
Parempi elämänlaatu

Sisäilmaongelmia ratkomalla voidaan parantaa miljoonien ihmisten arkea.

liiketoiminta
Liiketoimintapotentiaali

Hankkeen liiketoimintapotentiaaliksi on arvioitu Suomessa satoja miljoonia ja globaalisti miljardeja euroja.

kv_referenssi
Miksi edelläkävijä

Hyvä sisäilma palveluna -ajattelu on uudenlainen lähestyminen maailmalla yleiseen ongelmaan.


Kumppanit

VTT (koordinaattori), Helsinki, Espoo ja Vantaa, Aalto yliopisto sekä Uudenmaan liitto. Lukuisat yritykset ovat kiinnostuneita osallistumaan projektiin.,