Kaikki projektit »

Sadevesien päästöt vesistöihin hallintaan

Stormwater Quality Management

Projektissa kehitetään korkeatasoisia ja luonnonmukaisia hulevesien laadunhallintamenetelmiä, joita testataan todellisessa toimintaympäristössä. Samalla kaupallistetaan innovatiivisia ratkaisuja. Hulevesistä poistetaan esimerkiksi mikromuoveja ja ravinteita, mikä edistää kiertotaloutta sekä vähentää päästöjä vesistöön ja muuhun ympäristöön.


Hulevesien laadunhallinta on kaupunkien infrastruktuurin kannalta keskeisimpiä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää erityisesti hulevesien laadunhallinnan käytäntöjen ja teknisten ratkaisujen kehittämistä.

S&C Stormwater Quality Management –projektissa neljän kaupungin alueelle rakennetaan laadullisen hallinnan testialusta, jossa yhdessä yritysten kanssa kehitellään älykkäitä, luonnonmukaisia ja kestäviä ratkaisuja lähivesistöjä kuormittavien hulevesien puhdistamiseksi. Alustan seitsemän kohdetta kattavat lentokentän maanalaisen kosteikon kehittämisen sekä biosuodatuspainanteiden, suodatusarkun, kelluvan laituriratkaisun ja viivytysrakenteiden testaamisen. Kohteisiin kuuluvat myös hulevesien laajamittainen siirto ja luonnonmukaisen käsittelyn toteutus sekä vuorovaikutteisen monikäyttöalueen suunnittelu.

Luonnonmukaiset menetelmät, esimerkiksi kierrätysmateriaalit ja biohiili ovat kansainvälistä tulevaisuutta hulevesirakentamisessa. Niiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin vielä testaamista ja toimivuuden todentamista todellisessa toimintaympäristössä.  Laadunhallintaratkaisuille on markkinoita ja vientimahdollisuuksia kaikissa muuttuvia sääilmiöitä kohtaavissa kaupungeissa, joten edelläkävijäratkaisuille on laaja tarve.

Muutosprojektissa yritysten ekosysteemit tarjoavat kaupungeille kokonaisratkaisuja, joita yliopistot tukevat tutkimuksella. Hulevesien tarkkailu ja menetelmien kehitys toteutetaan projektissa kootusti Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston toimesta. Syntyvä tieto jaetaan avoimesti digitaalisella alustalla.

Yritysten kanssa kartoitetaan myös hulevesien hallintaratkaisujen vientimahdollisuuksia, luodaan hyviä käytäntöjä, kehitetään vienninedistämisen verkostoja, sekä avataan kanavia hulevesikonseptien ja -palvelujen vientiin maailman kaupunkien tarpeisiin.

Stormwater Quality Management -projekti on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Missä mennään

Stormwater Quality management -projekti käynnistyi vuoden 2018 alussa ja sen toteutus kestää 15 kuukautta. Seitsemän hulevesikohteen ja -hallintaratkaisun lupaprosessit, suunnittelu ja rakentaminen on aloitettu projektisuunnitelman mukaisesti. Kohteissa tarvittavia mittauksia ja tarkkailua valmistellaan yliopistojen ja muiden tutkimustahojen toimesta. Ensimmäinen vienninedistämistyöpaja toteutetaan toukokuussa 2018.

Projektin vaihe


Tavoite

resurssit2
Saavutus

Hulevesien laadunhallintaratkaisujen kehittäminen vähentää päästöjä vesistöihin. Hulevesien ravinteet saadaan talteen.

elamanlaatu
Parempi elämänlaatu

Vihreämpi kaupunkiympäristö luo parempaa elämänlaatua. Hulevesien hallinnalla alennetaan myrskyjen ja tulvien haittavaikutuksia kaupunkilaisille.

liiketoiminta
Liiketoimintapotentiaali

Hulevesien laadunhallintaratkaisuille on markkinoita ja vientipotentiaalia kaikissa kaupungeissa, erityisesti pohjoisen ilmaston alueella.

kv_referenssi
Miksi edelläkävijä

Luonnonmukaiset ja testatut kaupallisen kokoluokan hulevesien laadunhallintaratkaisut ovat ainutlaatuisia maailmassa.


Kumppanit

Stormwater Quality Management projektin vetäjänä toimii Lahden kaupunki ja mukana ovat Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia Oyj, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Sensmet Oy, Optoseven Oy, WSP Finland Oy, Sitowise Oy, Ruskon Betoni Oy, Rudus Oy, LECA Finland Oy ja Bluet Oy. Hulevesiratkaisujen vienninedistämistyössä on mukana Suomen Vesifoorumi, Solved sekä laajempi joukko yrityksiä ja muita sidosryhmiä.,