Kaikki projektit »

Sadevesien päästöt vesistöihin hallintaan

Stormwater Quality Management

Projektissa kehitetään korkeatasoisia ja luonnonmukaisia hulevesien laadunhallintamenetelmiä, joita testataan todellisessa toimintaympäristössä. Samalla kaupallistetaan innovatiivisia ratkaisuja. Hulevesistä poistetaan esimerkiksi mikromuoveja ja ravinteita, mikä edistää kiertotaloutta sekä vähentää päästöjä vesistöön ja muuhun ympäristöön.


Hulevesien laadunhallinta on kaupunkien infrastruktuurin kannalta keskeisimpiä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Kaupunkien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää erityisesti hulevesien laadunhallinnan käytäntöjen ja teknisten ratkaisujen kehittämistä.

S&C Stormwater Management –projektissa kaupunkien valitsemille alueille rakennetaan laadullisen hallinnan testiympäristöjä. Näissä kohteissa kokeillaan erilaisia luonnonmukaisia ja kestäviä ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.

Luonnonmukaiset menetelmät, esimerkiksi kierrätysmateriaalit ja biohiili ovat kansainvälistä tulevaisuutta hulevesirakentamisessa. Niiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin vielä testaamista todellisessa toimintaympäristössä.  Laadunhallintaratkaisuille on markkinoita ja vientimahdollisuuksia kaikissa muuttuvia sääilmiöitä kohtaavissa kaupungeissa, joten edelläkävijäratkaisuille on laaja tarve.

Yritysten ekosysteemit tarjoavat kaupungeille kokonaisratkaisuja, joita yliopistot tukevat tutkimuksella. Syntyvä tieto jaetaan avoimesti digitaalisella alustalla.

Missä mennään

Stormwater management -projektin valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2017 ja projektin toteutusvaihe alkaa vuoden 2018 alusta sekä kestää noin 18 kuukautta.

Projektin vaihe


Tavoite

blue_paastot
Saavutus

Hulevesien laadunhallintaratkaisujen kehittäminen vähentää päästöjä vesistöihin. Hulevesien ravinteet saadaan talteen.

icon_life
Parempi elämänlaatu

Vihreämpi kaupunkiympäristö luo parempaa elämänlaatua. Hulevesien hallinnalla alennetaan myrskyjen ja tulvien haittavaikutuksia kaupunkilaisille.

icon_business
Liiketoimintapotentiaali

Hulevesien laadunhallintaratkaisuille on markkinoita ja vientipotentiaalia kaikissa kaupungeissa, erityisesti pohjoisen ilmaston alueella.

icon_world
Miksi edelläkävijä

Luonnonmukaiset ja testatut kaupallisen kokoluokan hulevesien laadunhallintaratkaisut ovat ainutlaatuisia maailmassa.


Kumppanit

Kaikki S&C-kaupungit ovat mukana yhteistyöprojektissa, ja markkinavuoropuhelu yritysten, kaupunkien ja T&K-laitosten välillä on aloitettu.,