Kaikki projektit »

Kaikki bussit ja työkoneet biopolttoaineille

BioSata

Pääkaupunkiseudun bussit, työkoneet ja kuorma-autot vaihtavat käyttämään 100 prosenttisesti jäte- ja tähdepohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Tämä pienentää hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä kaupungissa.


Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran hyötyajoneuvot ja Helsingin Seudun Liikenteen tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Tämä on edelläkävijyyttä maailmassa.

Projekti vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä sekä paikallisia pienhiukkas- ja typpipäästöjä.  Vaikutus näkyy erityisesti Helsingin keskustan ilmanlaadussa.

Keskeisten toimijoiden mukanaolo BioSata-hankkeessa mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, etteivät ne edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria.

HSL:n pääkaupunkiseudun liikenteessä on noin 1 400 bussia, jotka kuluttavat noin 40 000 tonnia polttoainetta vuosittain. Staran omassa kalustossa käyttämä polttoainemäärä on noin 2 000 tonnia. Suomessa tuotetaan kaikkiaan noin 500 000 tonnia biopolttoaineita vuodessa.

Smart & Clean ja CLC kutsui kaikki tärkeät toimijat saman pöydän ääreen ja fasilitoi keskustelua. Polttoainetoimittajat ja Helsingin seudun liikenne, VTT, Stara sekä työ- ja elinkeinomisteriö löysivät tämän ansiosta hyvän yhteisymmärryksen ja ovat saaneet merkittävän muutoksen aikaan yhdessä.

Missä mennään

Projektissa on yhdessä hyväksytty tavoitteet. Tällä hetkellä liikennöitsijät ja polttoainetoimittajat neuvottelevat sopimuksia. Tavoite 100 prosentin biopolttoaineista tullaan hyvin suurella todennäköisyydellä tavoittamaan.

Projektin vaihe


Tavoite

resurssit2
Saavutus

Hiilidioksidipäästöt vähenevät 80 %, eli 120 000 tonnia vuodessa

elamanlaatu
Parempi elämänlaatu

Pienempi altistus ilmansaasteille: Hiukkaspäästöt jopa -30%

liiketoiminta
Liiketoimintapotentiaali

Otettavissa käyttöön kaikissa maailman kaupungeissa, miljardien eurojen globaali markkinapotentiaali

kv_referenssi
Miksi edelläkävijä

Maailman ensimmäisiä kaupunkiseutuja käyttämään 100% jäte- ja tähdepohjaisia polttoaineita


Kumppanit

HSL, UPM, Stara, St1, VTT, Neste, TEM, Teboil, Oil.fi,