Maailman tihein ilman­laadun mittaus­järjes­telmä

Helsinki Air Quality Test Bed

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään ilmanlaatua parantavia toimia. Kerätty data tulee avoimesti kaikkien saataville.


Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Uudet ilmanlaatutietoa hyödyntävät sovellukset parantavat ihmisten elämänlaatua ja arkea. Rakennettava järjestelmä mahdollistaa sovellukset ilmanlaadun parantamiseen ja ilmansaasteiden välttämiseen.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Uudet ilmanlaatutietoa hyödyntävät sovellukset parantavat ihmisten elämänlaatua ja arkea. Rakennettava järjestelmä mahdollistaa sovellukset ilmanlaadun parantamiseen ja ilmansaasteiden välttämiseen.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen_small
Liiketoimintapotentiaali

Miljardien eurojen globaali markkinapotentiaali sensoreille sekä ilmanlaatusovelluksille ja -ratkaisuille. Huono ilmanlaatu on maailman kaupungeissa suuri haaste.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Maailman ensimmäinen koko kaupungin kattava ilmanlaadun sensoriverkko toimii testialustana uusille palveluille.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Ilmatieteen laitoksen ennustemalli, Vaisalan ja Pegasorin sensorit, Helsingin yliopiston ilmanlaatuosaaminen ja HSY:n viranomaistoimet ilmanlaadun valvomisessa ja parantamisessa luovat pohjan kaupunkien toimille ilmanlaadun parantamiseksi sekä uudenlaisten ihmisläheisten sovellusten kehittämiseksi.

Pääkaupunkiseudulle on rakennettu ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuverkon mittauspisteiden lukumäärä melkein kolminkertaistui, kun alueelle asennettiin nykyisiä mittausasemia täydentävä Vaisalan ja Pegasorin mittalaitteista koostuva parinkymmenen ilmanlaatusensorin verkko.

Uuden verkon avulla saadaan kohtuuhintaisesti ja ketterästi lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla kehitetään ilmanlaatua parantavia toimia. Mittaus- ja mallinnustulokset tarkentavat ilmanlaadun seurantaa ja viestintää pääkaupunkiseudulla.

Mitattavien tietojen ja Ilmatieteen laitoksen ennakoivan mallin perusteella voidaan suunnitella ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi katupölyn torjunnan tarvetta voidaan arvioida ja ennakoida entistä paremmin. Uudenlainen yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö rakentaa pohjan seudulla kehitettävien ratkaisujen viemiseen kaupunkeihin, joissa ilmanlaatu on vakava ongelma.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö on koonnut kaikki tekijät yhteen ja edistänyt HAQT-projektin syntymistä. Muutosprojekti on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -hanke, ja se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Kumppanit

Ilmatieteen laitos (koordinaattori), Helsingin yliopisto, HSY, Pegasor, Vaisala ja Uudenmaan liitto.

Missä mennään

Uuden sensoriverkon tuottama ilmanlaatutieto on nyt avoimesti kenen tahansa saatavilla. (https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data) Yhteistyössä sidosryhmien kanssa on tunnistettu ilmanlaatuun liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia entistä tarkempaa ilmanlaatutietoa hyödyntäville uusille ratkaisuille ja palveluille.

HAQTille on aloitettu sisarprojekti Kiinan Nanjingissa.

Uusi sensoriverkko on ollut käytössä alkuvuodesta 2018 ja pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitataan projektissa rakennetulla sensoriverkolla, johon kuuluu yhteensä 27 mittausasemaa. Sensoreiden toimivuutta on tutkittu sekä aidossa ympäristössä että laboratoriossa.

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta