Hule­vesien päästöt hallintaan

Smart & Clean Stormwater Quality Management

Hulevesien laadunhallinta -projektissa testattiin hulevesien puhdistuksen ja hallinnan menetelmiä todellisessa ympäristössä. Kaupunkien, yritysten ja yliopistojen yhteistyöllä uusia ratkaisuja kokeiltiin seitsemässä kohteessa.


Jos puolet pääkaupunkiseudun rakennetusta pinta-alasta katettaisiin hulevesiarkuilla, mikromuovia saataisiin talteen 193 tonnia vuodessa. 

→ Vastaa lähes 2 000 suomalaisen vuodessa käyttämää muovimäärää.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla hulevesiin päätyy noin 2 300 tonnia mikromuovia vuosittain.

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Hulevesien hallinnalla voidaan vähentää merkittävästi vesistöihin kulkeutuvia päästöjä ja haitta-aineita aina raskasmetalleista mikromuoveihin. Ratkaisuilla saadaan myös ravinteita talteen. 

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Hulevesien laadukkaalla hallinnalla kaupunkiympäristöjen toimivuus paranee, kun esimerkiksi myrskyjen ja tulvien haittavaikutukset kaupunkilaisille vähenevät. 

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­­potentiaali

Hulevesiliiketoiminnalla on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla, kun kaupungistuminen kiihtyy ja tarve ratkaista vanhojen kaupunkien hulevesihaasteita lisääntyy.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Rajoja rikkovan yhteistyön tuloksena syntyy ainutlaatuisia kaupallisen kokoluokan ratkaisuja hulevesien puhdistamiseen ja hallintaan.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Neljä Smart & Clean -kaupunkia kehittää hulevesiratkaisuja yhteistyössä ja hyödyntää testialustaa ja sen tuloksia yhdessä yritysten ja yliopistojen kanssa.

Tulokset

Muutosprojektissa kehitettyjä ratkaisuja ovat esimerkiksi lentoasemien hulevesien käsittelyyn tarkoitettu maanalainen kosteikko, katuvesiä puhdistava suodatusarkku ja kelluva laituriratkaisu sekaviemärien ylivuotojen hallintaan. Lisäksi projektissa kehitettiin hulevesien laadunhallinnan mittausteknologiaa. Ratkaisuja testattiin seitsemässä eri kohteessa Lahden, Espoon, Vantaan ja Helsingin alueilla.

Hulevesien puhdistusratkaisujen kehitystyö parantaa valmiuksia vastata laadunhallinnan kasvavaan kysyntään, ja siksi projektissa käsiteltiin myös suomalaisten ratkaisujen vientimahdollisuuksia. Hulevesikokonaisuuksien ekosysteemivientiä edistettiin markkinaselvityksen ja yritysverkoston avulla.

Seuraavat askeleet

Projektissa kehitetyt ratkaisut jäävät elämään ja niiden toimivuutta seurataan. Seurannasta ottavat vastuuta erityisesti projektissa mukana olleet kaupungit. Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön suodatusarkkuja myös muualla.

Viennin näkökulmasta potentiaalisia asiakkaita ja sopivia kohteita tunnistettiin muun muassa Kiinassa, Baltian maissa, Kaliforniassa sekä maailman lentokentillä. Vientityö jatkuu yrityksissä.

Projektin tavoite

Hulevesien mukana vesistöihin ja muuhun ympäristöön kulkeutuu haitallisia päästöjä, kuten mikromuoveja ja raskasmetalleja. Tähän ympäristöhaasteeseen tartuttiin Hulevesien laadunhallinta -muutosprojektissa, jonka tavoitteena oli kehittää käytännön ratkaisuja hulevesien puhdistamiseen. Käytännön ratkaisujen luomisen ja testaamisen lisäksi projektin tavoitteena oli levittää tutkimustietoa hulevesien laatuvaatimuksista ja laadunhallinnan tarpeesta.

Kumppanit

Stormwater Quality Management -projekti sai Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Projektin veti Lahden kaupunki ja projektikumppaneita olivat Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Projektin muita yhteistyötahoja ovat LECA Finland Oy, Sensmet Oy, Bluet Oy, WSP Finland Oy, Sitowise Oy, Ruskon Betoni Oy, Fortum, Suomen ympäristökeskus SYKE ja VTT. Hulevesikohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana myös Rakennusbetoni ja -elementti Oy, Rudus Oy, Seepsula Oy, Carbons Finland Oy, KAP-TEK Oy, Vahanen yhtiöt, VRJ Group, Fescon Oy, Ramboll Finland Oy, Luode Consulting Oy ja Noireco Oy.

Hulevesiratkaisujen vienninedistämistyössä on mukana myös Suomen Vesifoorumi, Solved, Pöyry Finland sekä laajempi joukko yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Missä mennään

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta