Hule­vesien päästöt hallintaan

Stormwater Quality Management

Projektissa kehitettävät ratkaisut vähentävät hulevesien mukana vesistöihin ja muuhun ympäristöön päätyviä päästöjä, kuten mikromuoveja ja raskasmetalleja. Tutkimustieto ja julkinen keskustelu lisäävät tietoisuutta hulevesien laatuvaatimuksista ja laadunhallinnan tarpeesta. Lisäksi ne luovat kysyntää laadunhallinnalle. Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Lahteen syntyy maailman ensimmäinen hulevesiratkaisujen testialue. Hankkeessa kokeiltuja, tuotteistettuja ratkaisuja skaalataan ja samantyyppisiä toimintatapoja otetaan käyttöön monissa kaupungeissa Suomessa ja maailmalla.


Juhani Järveläinen: “Suomalaisille hule­vesi­ratkaisuille on kysyn­tää ympäri maailmaa”

“Rakennettujen alueiden hulevesien, eli sade- ja sulamisvesien, mukana vesistöihin kulkeutuu monenlaisia haitta-aineita tupakantumpeista raskasmetalleihin. Siksi on tärkeää hallita hulevesien laatua, ei vain ohjailla vesimassoja. Kun kaupungit kasvavat ja ilmastonmuutos lisää sateiden määrää, hulevesiin liittyvät ongelmat lisääntyvät.”

– Juhani Järveläinen, projektikoordinaattori

Lue lisää ›

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Hulevesien hallinnalla voidaan vähentää merkittävästi vesistöihin kulkeutuvia päästöjä ja haitta-aineita aina raskasmetalleista mikromuoveihin. Ratkaisuilla saadaan myös ravinteita talteen. 

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Hulevesien laadukkaalla hallinnalla kaupunkiympäristöjen toimivuus paranee, kun esimerkiksi myrskyjen ja tulvien haittavaikutukset kaupunkilaisille vähenevät. 

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoimintapotentiaali

Hulevesiliiketoiminnalla on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla, kun kaupungistuminen kiihtyy ja tarve ratkaista vanhojen kaupunkien hulevesihaasteita lisääntyy.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Rajoja rikkovan yhteistyön tuloksena syntyy ainutlaatuisia kaupallisen kokoluokan ratkaisuja hulevesien puhdistamiseen ja hallintaan.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Neljä Smart & Clean -kaupunkia kehittää hulevesiratkaisuja yhteistyössä ja hyödyntää testialustaa ja sen tuloksia yhdessä yritysten ja yliopistojen kanssa.

S&C Stormwater Quality Management -projektissa kehitetään uusia menetelmiä hulevesien puhdistamiseksi ja laadun parantamiseksi. Hulevesistä poistetaan esimerkiksi mikromuoveja ja ravinteita, mikä edistää kiertotaloutta sekä vähentää vesistöihin ja muuhun ympäristöön päätyvien päästöjen määrää.

Projektissa testataan puhdistus- ja hallintamenetelmiä seitsemässä kohteessa todellisessa toimintaympäristössä. Kohteet kattavat muun muassa maanalaisen kosteikon kehittämisen lentokentälle sekä biosuodatuspainanteiden, suodatusarkun ja viivytysrakenteiden testaamisen.

Mukana on neljä kaupunkia sekä joukko yrityksiä ja tutkijoita. Yritykset tarjoavat projektille ratkaisuja, kun taas yliopistot analysoivat ja kehittävät menetelmiä sekä arvioivat niiden vaikuttavuutta ja toimivuutta. Yhteistyöstä syntyy ainutlaatuinen älykkäiden hulevesiratkaisujen referenssialue. Syntyvä tieto jaetaan yhteisesti hyödynnettäväksi. Yritysten kanssa edistetään myös ratkaisujen vientimahdollisuuksia.

Kumppanit

Stormwater Quality Management projektin vetäjänä toimii Lahden kaupunki ja projektikumppaneita ovat Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Luonnonvarakeskus LUKE, Sensmet Oy, Bluet Oy, Masinotek, WSP Finland Oy, Sitowise Oy, Ramboll Oy, Ruskon Betoni Oy, Rudus Oy, LECA Finland Oy ja Rakennusbetoni ja -elementti Oy. Hulevesiratkaisujen vienninedistämistyössä on mukana myös Suomen Vesifoorumi, Solved, Pöyry Finland sekä laajempi joukko yrityksiä ja muita sidosryhmiä. 

Missä mennään

Stormwater Quality Management -projekti käynnistyi vuoden 2018 alussa ja sen toteutus kestää 14 kuukautta. Projekti on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta