Kestäviä liiken­teen ratkai­suja kehit­tämässä

Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue

Aviapoliksen alueelle Vantaalle rakennettiin testialusta, jolla kehitettiin ratkaisuja vähentämään yksityisautojen ja pysäköintipaikkojen tarvetta sekä sujuvoittamaan tavaralogistiikkaa. Samalla synnytettiin toimintamalli uusien liikenneratkaisujen ketterälle testaukselle kaupunkien käyttöön.


Päästövähennyspotentiaali on lähes 36 000 tonnia CO₂e vuodessa, jos Aviapoliksen aluetta kehitetään niin, että vain 15 % työmatkoista kuljetaan henkilöautoilla. 

→ Vastaa lähes 9 000 pk-seudun asukkaan vuotuisia päästöjä.

Aviapoliksesta on kasvamassa 60 000 työpaikan keskittymä. Vuonna 2018 Aviapoliksen alueen työntekijöistä 64 % kulki työmatkansa pääasiassa henkilöautolla.

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Muutosprojekti vähentää liikenteen päästöjä uusilla kaupunkilogistiikan ratkaisuilla, jotka ovat hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä. Esimerkiksi sähköistäminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja julkisen liikenteen kehittäminen yksityisautoilun määrää.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Ihmisten liikkuminen helpottuu, kun liikkumispalvelut monipuolistuvat ja niitä kehitetään käyttäjälähtöisesti. Projekti tukee myös Aviapoliksen visiota käveltävän kokoisesta kaupunginosasta.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­potentiaali

Kestävän liikkumisen, liikenteen ja logistiikan ratkaisuja testataan markkinaehtoisesti, mikä tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Aviapoliksen kaltaisia lentokenttäkaupunkeja nousee ympäri maailmaa, joten innovatiivisille ratkaisuille on kansainvälistä kysyntää.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Aviapoliksen testausalueella saadaan markkinaehtoisia kokemuksia uusista palveluista, teknologioista ja niiden sovelluksista.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Aviapoliksen kaltaisten kaupunkialueiden ongelmia on toistaiseksi ratkaistu siiloissa eilisen opein. Muutosprojekti luo alustan kannustavalle, tiiviille ja avoimelle yhteistyölle yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten välillä.

Tulokset

Muutosprojektissa laaja yritysekosysteemi toteutti useita pilotteja, joilla tehostettiin liikkumista, liikennettä ja logistiikkaa Aviapoliksen alueella. Projektissa luotiin toimintamalli, jonka avulla joustavia liikennepalveluita voidaan luoda ja testata käyttöolosuhteissa. Tarkoituksena oli, että alueen liikenne ei perustu enää vain omalla autolla liikkumiseen. Sen sijaan julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyvät innovatiivisilla ratkaisuilla.

Projekti koostui neljästä työpaketista, joissa muun muassa simuloitiin pysäköintipaikkojen tarpeen vähentämistä, pilotoitiin yksinkertainen kyytien jakamispalvelu, demonstroitiin droonien käyttöä pakettilogistiikassa sekä suunniteltiin logistiikkaterminaalin kaluston sähköistäminen.

Seuraavat askeleet

Aviapoliksen alue tarjoaa oivallisen mahdollisuuden liikkumisratkaisujen kehittämiseen ja markkinaehtoisiin kokeiluihin. Muutosprojektissa oli mukana eri alojen toimijoita aina valtion virastoista yrityksiin, mikä mahdollisti ratkaisujen kokonaisvaltaisuuden. Aviapoliksen kaltaisten lentokenttäkaupunkien määrä kasvaa, ja niiden infrastruktuuria kehitetään aktiivisesti. Testatut ratkaisut luovat siis merkittävää vientipotentiaalia. Innovaatioita on pyrkimyksenä levittää ja monistaa myös muualle Suomeen.

Projektin tavoite

Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumassa sijaitseva Aviapolis on kasvava työpaikka-ja asuinalue sekä merkittävä logistiikkatoimintojen keskittymä: laaja, monipuolinen ja ihanteellinen liikennepalvelujen testialusta. Aviapoliksen alueen kehittyminen vaatii tuekseen ympäristötaloudellisesti kestävän kuluttajaystävällisen liikennejärjestelmän, jossa valtaosa matkoista tehdään kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Uudet teknologiat ja toimintamallit helpottavat myös logistiikan, työpaikkojen ja asuinalueen tarpeiden yhteensovittamista.

Kumppanit

Aviapolis Liikennelabra -projekti sai Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Projektin veti Vantaan kaupunki. Projektikumppaneita olivat Asuntosäätiö sr, Avainyhtiöt Oy, Espoon kaupunki, Fleetonomy.ai Oy, Fortum Power and Heat Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun liikenne (HSL), Cargotec Finland Oy, LAK Real Estate Oy, Niinivirta European Cargo Oy, Profium Oy, Siemens Mobility, Skyports Ltd, SRV Yhtiöt Oy, Steveco Oy, Tecinspire Oy, Telia Finland Oy, Vantaan Energia Oy, Veho Oy Ab, Liikennevirta Oy, VTT ja YIT Rakennus Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. ANS Finland, Easypark, Helsingin Satama, Ilmatieteenlaitos, Kalmar, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Nokia ja Sato Oy.

Missä mennään

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta