Muutoskokonaisuudet

Smart & Clean yhteisö on rakentanut vaikuttavia ilmastoratkaisuja systeemisiin haasteisiin kaupungeissa. Uudenlaiset liikkumisen, asumisen, energian ja kiertotalouden ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta ja luovat uutta liiketoimintaa. Kärkihankkeemme oli Kaikki muovi kiertää, jonka tavoitteena on kattaa kokonaisvaltaisesti koko muovin elinkaari tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi. Muutos tehdään käyttämällä laajasti kaikkia keinoja hyödyntävää, faktoihin perustuvaa johtamistapaa. Kaikki muovi kiertää on esimerkki alueellisesta kokonaisuudesta, johon ekosysteemi tuottaa ratkaisuja. Siinä eri toimijoille on asetettu yhteinen tavoite: kaikki kierrätykseen kelpaava muovi pitäisi saada uudelleen materiaaleiksi. Kokonaisuudessa rakennetaan uusia ratkaisuja esimerkiksi muovin keräykseen, varmistetaan kovamuovien kierto, mietitään miten uusiomuoville tulisi kysyntää sekä pohditaan, miten sääntelyllä voisi edistää muovin kiertoa.

Kaikki muovi kiertää

Pk-seudulla muovin kierto kuudesta kuuteenkymmeneen prosenttiin

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden tavoite on saada kaikki pääkaupunkiseudun ja Lahden kierrätyskelpoinen muovi kiertämään entistä tehokkaammin. Yksityisen ja julkisen puolen toimijoista koostuva ekosysteemi kehittää vaikuttavia tekoja yhteisen tavoitteen toteutumiseksi.Lue lisää >

Muutosprojektit

Smart & Clean käynnisti seitsemän konkreettista muutosprojektia (ekosysteemiä) vuosien 2016–2019 aikana. Projekteissa Helsingin alueen kaupungit, yli 150 yritystä sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset olivat mukana vauhdittamassa siirtymistä älykkääseen kaupunkienergiaan, päästöttömään liikkumiseen, kiertotalouteen, kaupunkilaisten resurssiviisauteen ja ympäristöpositiiviseen rakentamiseen.