Tämä on Smart & Clean -yhteisön materiaalipankki. Kaikki täältä löytyvä materiaali on yhteisön käytettävissä, kun esitellään vaikuttavia ilmastoratkaisuja rakentavaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteisöä.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö on tuottanut pankin materiaalit. Se omistaa niiden tekijänoikeudet.