Solutions for 1,5°C World – Smart & Clean uutiskirje

Uutinen 21.12.2020

Smart & Clean -säätiön viides ja viimeinen toimintavuosi on pian puolivälissä. Vuodesta 2016 lähtien olemme tehneet kovasti töitä ilmastoratkaisujen parissa yhdessä Helsingin seudun kaupunkien, yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja valtion kanssa. Tavoitteena on ollut tehdä Helsingin seudusta ilmastoratkaisujen kansainvälinen näyteikkuna.

Covid-19 pandemia on osoittanut, että meissä suomalaisissa on erityistä kykyä toimia yhdessä ja sopeutua tehtyihin ratkaisuihin. Voimme olla tästä aidosti ylpeitä. Ilmasto­kriisi ja luontokato haastavat meitä kuitenkin muuttamaan yhteiskunnan toiminta­malleja ja rakenteita – fossiilisesta lineaari­taloudesta hiili­neutraaliin kierto­talouteen – ennen­näkemättömällä vauhdilla.

Vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteis­työllä ja toimivilla (eko)systeemi­ratkaisuilla voimme nopeuttaa tarvittavia muutoksia. Tekemällä yhdessä kokonaisvaltaisia ilmasto- ja kierto­talous­ratkaisuja, joissa vaikutetaan alueellisesti ja läpi arvo­ketjujen, voimme säilyttää edelläkävijäasemamme cleantechin ja kierto­talouden kärkimaana ja skaalata Suomessa testattuja ratkaisuja globaalisti.


Maailman kaupungit hakevat mallia Suomesta vaikuttaviin ilmastoratkaisuihin

Maailmalla haetaan kuumeisesti ratkaisuja isoihin ympäristö­ongelmiin ja kiinnostus kohdistuu selkeästi niihin, jotka ovat pystyneet luomaan tapoja rakentaa isoja ja kokonais­valtaisia ilmasto- ja kierto­talous­ratkaisuja.

Säätiö on kutsuttu Global network Fellow:ksi maailman johtavan kaupunkien ilmastoverkoston C40:n sekä CDP:n ja WBCSD:n yhteiseen City Business Climate Allianceen (CBCA).

Ilmastokriisin ratkaisemisessa on oleellista kokonaiskuvan ymmärtäminen; Mistä suurimmat päästöt muodostuvat ja mitkä ovat vaikuttavimmat keinot puuttua niihin. Maailmalla kiinnostus kohdistuu selkeästi niihin ratkaisuihin ja toimijoihin, jotka ovat oikeasti pystyneet luomaan tapoja rakentaa isoja ja kokonaisvaltaisia ilmasto- ja kiertotalous­ratkaisuja. S&C on tässä tunnistettu maailmalla edelläkävijäksi ja olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä keskeisten maailman ilmasto- ja yritys­verkostojen kanssa.

Maailman johtavan kaupunkien ilmastoverkoston C40:n sekä CDP:n (järjestö, joka kerää yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta ja kasvi­huone­kaasupäästöistä) ja WBCSD:n (yritysten globaali kestävän kehityksen järjestö) yhteinen City Business Climate Alliance (CBCA) on yksi tärkeimmistä yhteistyö­alustoista. Sen tavoitteena on luoda ilmastoratkaisuja noin sadassa maailman suurkaupungissa vuoteen 2025 mennessä kaupunkien ja yritysten yhteistyönä. Potentiaali suomalaisten ilmasto- ja kiertotalous­ratkaisujen skaalaamiseen ja osaamisen vientiin on siis merkittävä.

Säätiö onkin kutsuttu CBCA-verkostoon Global network Fellow:ksi ja työmme jatkuu säätiön toimintakauden loppuun. Yhteistyötä ja S&C -mallin esittelyä on tehty vuonna 2020 useiden toimijoiden kanssa (esim. Tel Aviv, Boston Green Ribbon Comission, San Francisco Business Council for Climate Change, Solar Impulse Foundation, New York Civ:LAB, London Circular Economy Road Map, Earthshot Prize). Lisätietoa kv-yhteistyöstä ja S&C-mallista Iina Oilingilta, iina.oilinki@smartclean.fi


Kuka jatkaa työtä 2021 eteenpäin?

Säätiön toiminta päättyy 30.6.2021. Tulevan kevään aikana tulemme tekemään töitä säätiön ”legacyn” juurruttamiseksi kansallisesti ja kansain­välisesti.

Olemme keskittyneet vuodesta 2019 lähtien tekemään työtä vaikuttavuus edellä. Konkreettisen tekemisen kautta on kehitetty mallia, jossa strategisesti merkittävä vaikuttavuus (ilmasto- ja kiertotaloustavoite) nostetaan tekemisen keskiöön ja toimintaan tuodaan mukaan kaikki ne teot ja toimijat, joita halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvitaan (public-private partnerships). Tästä esimerkkinä toimii Kaikki muovi kiertää, joka on toiminut S&C:n “lipppulaivahankkeena”, mutta malli soveltuu hyvin laajennettavaksi muihinkin sektoreihin, joissa systeemistä muutosta halutaan. Suurta potentiaalia on mm. tekstiili-, liikkumis-, ruoka- ja rakentamisen sektoreilla.

 

 

Kiinnostuitko? Jos sinä tai organisaatiosi on kiinnostunut kuulemaan asiasta tarkemmin, tulemme mielellämme esittelemään ja keskustelemaan kanssanne miten saatuja oppeja voidaan parhaiten hyödyntää ilmasto- ja kiertotalousratkaisujen tekemisessä. Lisätietoa Tiina Kähöltä, tiina.kaho@smartclean.fi

Jatkamme kevään 2021 aikana hyvää yhteistyötä myös muiden organisaatioiden omistamissa hankkeissa (esim. Liikennealan kansallinen kasvuohjelmaEspoon puhdas ja älykäs Kera), joissa S&C-mallia voidaan käyttää pohjana kokonaisvaltaisten ilmastoratkaisujen rakentamiseen eri sektoreilla.


Kymmenkertaistetaan pk-seudun muovin kierto

Konkreettinen työ kohti muovin suljettua kiertoa on käynnistynyt, mutta keväälle 2021 kaivataan vielä vauhdin lisäämistä ja uusia tekoja – ole yhteydessä meihin!

Kaikki muovi kiertää kokonaisuuden tavoitteena on saada kaikki pääkaupunkiseudun kierrätyskelpoinen muovi kiertoon. Monipuolinen joukko Suomen johtavia toimijoita on sitoutunut tavoitteeseen nostaa uusiksi tuotteiksi kierrätettävän muovin määrä nykyisestä kuudesta prosentista 60 prosenttiin.

Tavoitteena on kattaa koko muovin elinkaari tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi. Tavoitteeseen sitoutuneet tahot kehittävät muoviongelman ratkaisemiseksi skaalattavia ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät kiertotaloutta. Ratkaisuista syntyy kestävää liiketoimintaa.

 


Konkreettinen työ on käynnistynyt, mutta keväälle 2021 kaivataan vielä vauhdin lisäämistä ja uusia tekoja, joten ole yhteydessä meihin, jos sinulla on hyviä ideoita muovin kierrätyksen edistämiseksi.

Meneillään olevista toimista mainittakoon esimerkiksi Espoon kaupungin ”Muovin tarina – roskasta tuotteeksi” -hanke ja Helsingin kaupungin työ muovin kierrätystä edistävien ohjauskeinojen kehittämiseen rakentamiseen, purkamiseen ja työmaille. HSY selvittää kovamuovijakeiden kierrätysvaihtoehtoja (mm. polystyreeni) ja VTT kehittää termokemiallisia kierrätysteknologioita useissa hankkeissa. L&T puolestaan parantaa muovien lajittelu- ja keräyskonsepteja rakennustyömaiden käyttöön ja kehittää vaikeiden jakeiden käsittelyteknologioita.

Säätiö on jatkanut orkestraattorin roolissaan syksyllä 2020 mallinnustyötä rakennus- sekä kovamuovin osalta ja kokoaa sirpaleista hanketietoa koordinoidusti toimijoiden käyttöön sekä tuottaa työkaluja tiedolla johtamiseen. Lisätietoa Jaana Pelkoselta, jaana.pelkonen@smartclean.fi

 

Kiitos yhteistyöstä vuonna 2020 ja hyvää joulunaikaa!

– Smart & Clean Team