Suomella on mahdollisuus toimia muovin systeemi­ratkaisun edellä­kävijänä

Näkökulma 17.08.2020

Jorma Mikkonen toimii kiertotaloutta todeksi tekevän Lassila & Tikanoja Oyj:n yhteiskuntavastuujohtajana ja on mukana Kaikki Muovi Kiertää ‐kokonaisuuden johtoryhmässä.

Julkisuudessa käytävässä muovikeskustelussa palstatilaa on saanut eniten huoli muovin aiheuttamasta roskaantumisesta ja sen synnyttämistä ympäristö- ja terveyshaitoista. Kiertotalouden näkökulmasta muovi on samalla suuri mahdollisuus. Muovimateriaalista vain alle 6 % käytetään uudelleen, jolloin EU:n arvion mukaan Euroopassa menetetään muovipakkausten arvosta vuosittain 70–100 miljardia euroa hautaamalla sitä kaatopaikoille tai polttamalla sitä sekajätteen joukossa.

Muovilla on myös kriittinen rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä. Usein unohdetaan, että muovituotteeseen sitoutuu yhtä paljon hiiltä kuin sen valmistus aiheuttaa. Jos muovia ei käytetä uudelleen, vaan se tuhotaan jätteenpoltolla, muovin aiheuttamat päästöt kaksinkertaistuvat. Muovin kierrätys kytkeytyy siis ilmastonmuutoksen torjunnan keskiöön ja on myös taloudellisesti fiksua ja kestävää liiketoimintaa. Suurin osa muovista on kierrätettävissä ja kierrätyksen avulla voidaan säästää 90 % muovin tuotannon aiheuttamista päästöistä. Muovin tehokkaalla uudelleen käytöllä ja kierrätyksellä voidaan tyydyttää 60 % muovin tuotannosta Euroopassa vuoteen 2050 mennessä ja samalla puolittaisi muovin aiheuttamat CO2-päästöt.

Muovin kiertotalous saavutetaan vain julkisen ja yksityisen sektorin kiinteällä yhteistyöllä. Miten näin mittavia systeemisiä muutoksia on mahdollista saada aikaan?

Muovin systeemiratkaisuun tarvitaan fiksua regulaatiota ja toimialat ylittävää yhteistyötä arvoketjun eri vaiheessa, joilla varmistetaan, että eurooppalainen teollisuus pystyy hyödyntämään liikkeelle laskemansa muovit entistä tehokkaammin. Kaupunkien rooli talteenoton kehittämisessä on aivan keskeinen niin operatiivisena toimijana mutta ennen kaikkea uusien innovaatioiden mahdollistajana. Tämän vuoksi myös L&T haluaa olla aktiivisesti kehittämässä uusia toimintamalleja ja konsepteja muovin suljetun kierron edistämiseksi.

Suomella on todella hyvät lähtökohdat lähteä hyödyntämään ja kehittämään muovin teollisen mittakaavan systeemiratkaisuja, koska meillä on osaamista kaikkiin arvoketjun eri osavaiheisiin. Kukaan ei ole vielä kyennyt yhdistämään näitä arvoketjun osia alueelliseksi symbioosiksi. Jos Smart & Clean tässä onnistuu, muodostuu Helsingin seudusta kansainvälisesti kiinnostava referenssi.

Näissä projekteissa pitäisi päästä teolliseen mittakaavaan eli vetovastuussa pitäisi olla vahvasti teollisuus ja keskeiset yritykset kaupunkien toimiessa ratkaisun mahdollistajana.

Muovin kierrätyksellä on merkittäviä elinkeinovaikutuksia. Mitkä ovat sen tärkeimmät liiketoiminnalliset ja työllisyysvaikutukset?

Muovi on kiertotalouden näkökulmasta suuri mahdollisuus. Tällä hetkellä ainoastaan noin 6 % Euroopan muovikysynnästä kyetään kattamaan uusiomuovilla. Toisin sanoen yli 90 % muovin arvosta, EU:n arvion mukaan 70–105 miljardia euroa, menetetään vuosittain hautaamalla muovia kaatopaikoille tai polttamalla sitä sekajätteen joukossa. Euroopassa tuotetaan arvion mukaan vuosittain 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, joka voitaisiin palauttaa uusilla teknologia- ja palveluratkaisuilla teollisuuden raaka-aineeksi. Sulkemalla muovikierrot vähennemme riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, mutta ennen kaikkea voimme luoda uusia teknologioita, joilla ratkaistaan muoviongelmia siellä missä niitä on.

Muovinkierrätyksen lisäämisessä tehokas erilliskeräys ja syntypaikkalajittelu ovat tärkeä osa ketjua. Miten tätä tulisi Suomessa kehittää?

Syntypaikkalajitteluun tarvitaan tietyt minivaatimukset ja tätä parhaillaan valmistellaan Ympäristöministeriössä. Tämä lisäksi pitäisi mahdollistaa uudet innovaatiot lajittelupäässä, jolla täydennetään lakisääteistä tasoa. Lajittelusta pitää tehdä mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Yhtä ainoaa patenttiratkaisua ei ole olemassakaan.

Mitä Lassila & Tikanoja tekee erityisesti rakennusmuovien sekä teollisuuden ja kauppa- ja palvelusektorin muovien kierrättämiseksi?

Me pyrimme auttamaan asiakkaitamme muovin talteenotossa ja sen teollisessa hyödyntämisessä. Rakennustyömailla muovin talteenotto on lisääntynyt koko ajan. Perinteisistä helpoista materiaaleista kuten kirkkaista pakkausmuoveista mennään koko ajan haastavimpiin jakeisiin kuten eristeisiin ja kovamuoveihin. Kauppasektorilla kehitetään niin suljetun kierron systeemiratkaisuja kuin myymälätason lajittelua ja talteenottoa. Olemme myös investoineet uusiin teknologioihin, joiden avulla entistä haastavammat muovierät saadaan prosessoitua teollisuuden raaka-aineiksi. Puhtaalla uusiomuovilla on tällä hetkellä erittäin hyvä kysyntä ja talteenotto kehittyy todella hyvin niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin.