Yhdessä kehittämällä kestävämpää kaupunkia

Näkökulma 16.04.2020

Monitahoisten ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaista yhteistyötä ja verkostoja. Kaupunkiradan varrella sijaitsevassa Kerassa puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja kehitetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Kaupungistuminen on megatrendi – tämä näkyy myös Espoossa, missä väestönkasvu on vuositasolla keskimäärin noin 4 600 asukasta. Kaupungeissa käytetään suuri osa resursseista, joten kaupungeilla on merkittävä vastuu kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

Espoossa sijaitsevaa Keran aluetta kehitetään digitaaliseen alustaan pohjautuvana kiertotalouden esimerkkialueena. Keran alue tulee kokemaan suuria muutoksia 2020-luvulla. Espoon kaupunki suunnittelee Keraan kaupunkikeskusta, joka rakennetaan olemassa olevan raideliikenteen ympärille, Nokian kampuksen ja Kutojan alueen väliin. Alueelle on tulossa 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Asemaseutu muuttuu logistiikka-alueesta urbaaniksi kävely- ja pyöräilypainotteiseksi keskukseksi. Sinne tulee kaupallisten palveluiden lisäksi työpaikkoja, päiväkoteja ja kouluja sekä liikunta- ja virkistyspalveluja. Miten tässä onnistutaan?

Uusia innovaatioita ja alueellisesti merkittäviä ratkaisuja on mahdollista saavuttaa siirtymällä perinteisistä yhteistyön malleista ”yhdessä luomiseen”. Siksi kaupunkikehitys on Kerassa avattu yrityksille, maanomistajille ja muille kehittäjäkumppaneille. Avoimuudella ja monenvälisellä sopimisella on saavutettavissa nykyisten liiketoimintasektoreiden välejä täydentäviä vaihtoehtoja. Kaupungin rooli on toimia innovaatioalustana tai ekosysteeminä, jonka ympärille tulevaisuuden ratkaisuja rakennetaan.

Kerassa tavoitteena on luoda uudenlainen yhteiskehittämisen malli vetovoimaisten kaupunkikeskusten suunnitteluun. Kaupunki, yritykset, tutkimuslaitokset, muut kumppanit ja asukkaat yhdessä kehittävät älykkäämpää ja kestävämpää kaupunkia. Yhteistyö palvelee kaikkia – kaupunkilaisille tämä tarkoittaa esimerkiksi kestävää elämäntapaa kohtuullisin kustannuksin, yrityksille mahdollisuutta kehittää ja testata liiketoimintamallejaan ja kaupungille kestävää kasvua.

Energia on yksi teemoista, joissa kestäviä ratkaisuja luodaan uudenlaisen ekosysteemiyhteistyön avulla. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraaliutta ja energiapositiivisuutta tukeva alueellinen ratkaisu, jossa monipuoliset kiertotaloutta hyödyntävät energian teknologiat palvelevat alueen asukkaita, kiinteistöjä ja muita toimijoita. Keran energiaekosysteemi kehittää ja ottaa käyttöön uusiutuvan energian ratkaisuja ja kaupunginosatasoisia optimointijärjestelmiä yhdistäen innovatiivisia energian tuotannon, jakelun, hallinnan ja ylijäämäenergian kierrätyksen ratkaisuja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

”Tavoitteena oleva energiapositiivisuus ja Keran alueen edelläkävijyys toteutuu, jos toimijat ovat sitoutuneet yhteisesti määriteltyyn tavoitteeseen ja osallistuvat aktiivisesti alueellisen kokonaisuuden kehittämiseen siilojen sijasta. Tämä onnistuu vain Keran toiminnallisen energiaekosysteemin avulla”, sanoo Keran aluekehityksen projektinjohtaja Pekka Vikkula Espoon kaupungilta.

 

Puhdas ja älykäs Kera -projektissa mukana ovat: Espoon kaupunki, Sitra, A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. www.espoo.fi/kera, #uusiKera

Smart & Clean säätiö on ollut mukana ekosysteemin rakentamisessa ja osallistuu projektin ohjausryhmätyöhön.
Lisäksi Smart & Clean -säätiön tuella on luotu toimintamalli Keran energiapositiivisen alueen energiaekosysteemille.