Kaikki muovi kiertoon pää­kaupunki­seudulla

Uutinen 17.01.2020

Pää­kaupunki­seudun kierrätys­kelpoisesta muovista jalostetaan uudeksi materiaaliksi vain murto-­osa. Jos muovi kiertäisi uudelleen materiaaliksi, polttamisesta aiheutuvilta päästöiltä – pää­kaupunki­seudulla 336 000 tonnia – vältyttäisiin. Luku vastaa n. 80 000 pää­kaupunkilaisen vuosittaisia päästöjä. Maailman­laajuisesti muovia heitetään vuosittain hukkaan jopa 120:n miljardin dollarin edestä.

Kaikki muovi kiertää -muutosprosessissa yksityisen ja julkisen puolen tahot kehittävät vaikuttavia tekoja, joilla kaikki mahdollinen muovi saataisiin kiertäväksi materiaaliksi. Smart & Clean -säätiön tekemän esiselvityksen mukaan pääkaupunkiseudun ja Lahden muoveista kiertää materiaalina vain 6 prosenttia.

Tavoitteena on, että nykyisen 6 prosentin sijaan pääkaupunkiseudun muoveista kiertäisi 60–70 prosenttia. 

“Kaikki, mitä prosessin puitteissa tehdään, vie meitä kohti yhdessä sovittua tavoitetta. Lisäksi taustalla vaikuttavat Smart & Clean -toiminnan kriteerit. Toimintaa motivoivat esimerkiksi yksityisen ja julkisen puolen yhteistyö, liiketoimintapotentiaali, päästöjen vähentäminen ja hyvinvointi”, sanoo Smart & Clean -säätiön johtava asiantuntija Jaana Pelkonen

Tavoitteeseen sitoutuneet tahot kehittävät muoviongelman ratkaisemiseksi skaalattavia ilmastoratkaisuja, joista syntyy kestävää liiketoimintaa. Näin pyritään vahvistamaan kierrätysmuovituotteiden markkinoita ja kasvattamaan pääkaupunkiseudun ja Lahden toimijoiden hiilikädenjälkeä. Prosessin ydinkumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, HSY, VTT, Lassila & Tikanoja, Fortum ja Siemens. 

Muoviin liittyy paikallisia ja maailmanlaajuisia haasteita

Pelkosen mukaan on ainakin kaksi keskeistä syytä sille, miksi pääkaupunkiseudun muoveista kiertää vain 6 prosenttia. Ensinnäkin, kierrätyskelpoisen, hyvälaatuisen muovin lajittelu ja kerääminen ovat vaatimattomalla tasolla. Vaikka pakkausmuovin lajittelu ja keräys onkin hyvässä kasvuvauhdissa, kovamuovin ja rakennusmuovin keräys on vielä lähes olematonta. Toiseksi, kierrätetylle muovimateriaalille ei ole vielä riittävästi markkinoita. Uusiomuovin kysyntä on pientä. 

“Paljon muovia menee sekajätteen mukana poltettavaksi. Lajitellustakin materiaalista poltetaan osa, sillä se on käsittelylaitokselle päätyessään niin likaista tai muuten huonolaatuista”, Pelkonen sanoo. 

Muovin valmistamisesta ja polttamisesta syntyy hiilidioksidipäästöjä. Jos muovi kiertäisi uudelleen materiaaliksi, polttamisesta aiheutuvilta päästöiltä vältyttäisiin. Muovin polttamisen lopettaminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä pääkaupunkiseudulla 342 000:lla tonnilla. Luku vastaa 80 000 pääkaupunkilaisen vuosittaisia päästöjä. 

Muoviin liittyvien haasteiden kirjosta käydään vilkasta keskustelua – ja syystä. Konsulttiyritys Material Economicsin selvityksen (2018) mukaan maailman muovintuotannon on oletettu kasvavan yli 800 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä. Muoveista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt EU-alueelle voivat kasvaa jopa 76:llä prosentilla samaan vuoteen mennessä, jos mitään merkittävää ei tehdä.  

Vaikuttavilla teoilla kohti yhteistä tavoitetta

Loppuvuodesta 2019 Kaikki muovi kiertää -ekosysteemi on muotoutumassa ja valmis aloittamaan muutoksen. Ekosysteemille on luotu johtamisjärjestelmä, ja seuraavaksi kehitetään vaikuttavia tekoja, joiden avulla kaikki muovi saadaan kiertämään. Prosessissa pureudutaan yhdeksään toisiaan tukevaan osa-alueeseen, joihin kuuluu esimerkiksi muovin keräys ja kestävä tuotesuunnittelu. 

Ellen MacArthur Foundation arvioi vuonna 2016, että globaalisti noin 100 miljardin edestä materiaalia menee hukkaan, kun muovia käytetään vain kerran. Karkeasti sanoen maailmalle avautuisi saman summan kokoiset markkinat uusiotuotteille, jos kaikki muovi kiertäisi. Kun muovin kierrätysaste nousee, kierrätysmuovin markkinoiden koko kasvaa. 

“Suomessa suurin osa muovista ja muovin raaka-ainesta ostetaan ulkomailta. Mutta jos muovimateriaali kierrätettäisiin täällä tehokkaammin, tuonti vähenisi ja tekisimme itsellemme liiketoimintaa kotimaassa”, Pelkonen summaa.

 

Kaikki muovi kiertää -muutosprosessin tavoite on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita voi viedä maailmalle. Smart & Clean -yhteisö kutsuu mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat. Lue lisää täällä.