Kaupunkien kiertotalousratkaisut mahdollistavat maailman, jossa ilmaston lämpeneminen pysyy 1,5 asteessa

Uutinen 31.05.2019

Maailman johtavien kiertalouskaupunkien edustajat Helsingistä, Amsterdamista ja New Yorkista valottavat ensi viikolla Maailman kiertotalousfoorumissa, millaisia strategisia päätöksiä kaupungit ovat tehneet saadakseen kiertotalouden vauhtiin.

Kaupungit ovat luovuuden, kasvun, innovaatioiden – ja kestämättömän kulutuksen moottoreita ympäri maailmaa. Globaaleista hiilidioksidipäästöistä 60–80 prosenttia syntyy kaupungeissa. 75 prosenttia luonnonvaroista käytetään kaupungeissa. Yhä suurempi osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Ilmaston lämpenemistä hillitsevä kiertotalous kasvaa nopeimmin juuri kaupungeissa. Kiertotaloudessa ansainnan perustaksi nousevat palvelut, materiaalien kierto ja älykkäät digipalvelut.

Kiertotalouden valtavirtaistus vaatii johtajuutta ja rohkeaa uutta ajattelua, jossa innovaatioita ja ilmastoratkaisuja synnytetään ekosysteemeissä kaupunkien, yritysten, tiedeyhteisön ja valtion tiiviillä yhteistyöllä. Helsinki, Amsterdam ja New York ovat tässä edelläkävijöitä. Ensi maanantaina 3. kesäkuuta Maailman kiertotalousfoorumiin (WCEF) Helsinkiin saapuvat puhumaan Amsterdamin kiertotalousstrategiasta kaupunkisuunnittelujohtaja Esther Agricola ja Lindsay Clinton New York City Economic Development -yhtiöstä suurkaupungin toimenpiteistä mm. tekstiilijätteen vähentämiseksi.

“Muutosta johtavat kaupungit ymmärtävät, että koviin tavoitteisiin päästään vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä”, sanoo toimitusjohtaja Tiina Kähö Smart & Cleanista. Säätiö järjestää The Circular Economy in Cities -session Maailman kiertotalousfoorumissa Finlandia-talossa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toimii session avauspuhujana.

Smart & Clean -säätiön tehtävänä on tukea ja kiihdyttää pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa kiertotalous- ja cleantech-ratkaisujen yleistymistä tiivistämällä kaupunkien, yritysten, valtion ja tiedemaailman välistä yhteistyötä. Smart & Clean -yhteisö asetti tänä keväänä tavoitteeksi, että kaikki muovi kiertää pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseutu pyrkii olemaan ensimmäinen alue maailmassa, jossa kaupungit ja yritykset löytävät yhteistyössä ratkaisut kaiken käytetyn muovin uudelleenkäyttöön. “Se tarkoittaa sitä, että mietimme koko muovin arvoketjun uudelleen sen valmistuksesta kierrätykseen. Samalla tuotetaan maailman kaupunkien muovihaasteisiin monistettavia ratkaisuja”, Kähö sanoo.
Tällä hetkellä muovista kiertää pääkaupunkiseudulla materiaalina vain kuusi prosenttia. Potentiaali on siis valtava.

Yksi ratkaisuja tuottava yritys on energiayhtiö Fortum, joka on panostanut viime vuosina paljon kierrätysmuovin jalostukseen uusioraaka-aineeksi. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo tilaisuudessa, miten yhtiö edistää siirtymistä kohti kattavampaa kiertotaloutta.


The Circular Economy in Cities -sessiossa pureudutaan muun muassa seuraaviin aiheisiin:
Miten kaupungit johtavat muutosta kohti kiertotaloutta?
Miten kaupungit synnyttävät uutta kiertotalousliiketoimintaa ja tukevat yrityksiä heidän ponnisteluissaan?

Tutustu session tarkkaan ohjelmaan ja puhujiin täällä.

Tilaisuus pidetään Finlandia-talossa Helsinki Hall -tilassa klo 14.30–16.

 

Lisätietoja Maailman kiertotalousfoorumista: https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2019/