Smart & Clean on yhteinen asia

Näkökulma 13.01.2019

Smart & Clean on muutos. Se on yhdessä tehtävä muutos kohti ilmastoneutraalia – tai jopa -positiivista – kaupunkia.

 

Teemme muutoksen kohti uudenlaisia ihmisläheisiä palveluita ja ratkaisuja, jotka ovat kiertotalouden mukaisia. Tähän tarvitsemme mukaan kaikki; kaupunkilaiset, kaupungin, yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä valtion.

Kerromme näillä uudistetuilla verkkosivuillamme Smart & Clean muutosteoista ja muutoksen tekijöistä.

Ratkaisuja ei tehdä tai oteta käyttöön yksin. Viesti niistä ei myöskään kantaudu kenenkään korviin yhden tahon huudellessa tuuleen. Meitä on joukko merkittäviä toimijoita tekemässä Smart & Clean -muutosta. Tämä joukko on poikkeuksellinen koko maailmassa ja yhdessä voimme olla paljon enemmän kuin kukaan yksinään. Mitä useampi nostaa onnistuneita ratkaisuja ja toimintamalleja esiin omassa viestinnässään, sitä vahvempi yhteisö ja sen maine on. Samalla nostamme vaatimustasoa ilmastoratkaisuille, mikä nopeuttaa muutosta.

Tekijät esiin

Ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään on olemassa. Kuinka monta kertaa olette kuulleet tämän lauseen? Minä ainakin olen kuullut sen useasti ja eri tahoilta. Miksi niistä ei siis kerrota enempää? Miksi niitä ei ole jo otettu käyttöön? Kyllä on kerrottu ja otettu käyttöön. Nostamme jatkossa esiin entistä enemmän uusilla verkkosivuillamme ja muussakin viestinnässä kumppaneidemme konkreettisia ratkaisuja ja tekoja, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Kerromme siitä, mitä yhdessä voimme saada aikaan.

Tärkeimpänä tuomme esiin myös tekijät. Sillä lopulta muutoksen teemme me – ihmiset. Tehkää te kaikki samoin. Kertokaa omista sankareistanne. Kertokaa heistä kumppaneillenne ja maailmalle. Kun me kaikki teemme tämän, viestimme vahvistuu ja sankarit saavat ansaitsemaansa arvostusta.

Konkreettisia tekoja ja ajankohtaisia asioita

Konkreettisia muutostekoja esittelevillä sivuilla on Smart & Clean -tekoja ja sellaisia aihioita, jotka eivät ole edistyneet vielä konkreettisiksi projekteiksi sekä myös kumppaneidemme Smart & Clean -henkisiä ratkaisuja ja palveluita. Näillä kerromme, mitä Suomessa tehdään ja mitä ratkaisuja meillä on otettu käyttöön, joilla voisimme hillitä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta sekä parantaa elämänlaatua maailman muissa kaupungeissa.

Olemme lisänneet myös uutisosion, tämänkaltaiset näkökulmat sekä uutisia kumppaneiltamme. Jakakaa uutisia, näkökulmia sekä kertokaa omista merkittävistä ratkaisuistanne ja näkemyksistänne ylpeänä. Osana Smart & Clean -yhteisöä. Kehukaa kavereitanne ja hyvää työtä tekeviä kilpailijoita. Näin koko Smart & Clean -yhteisö vahvistuu ja muutos nopeutuu.