Tommi Vieno­nen: “Sekä ihmiset että ympäristö hyötyvät tehok­kaasta korjaus­rakentamisesta”

Henkilökuva 31.12.2018

Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa. Vaikka kiinteistöt muodostavat suuren osan suomalaisten omaisuudesta, moni rakennus on korjauksen tarpeessa. Putkiremontit ja julkisivujen saneeraukset ovatkin monelle suomalaiselle tuttuja arjen asioita. Vienosen mukaan korjausrakentamisessa on aina kehitettävää.

“Jos oppisimme korjaamaan rakennuksia nykyistä tehokkaammin, siitä hyötyisivät sekä ihmiset että ympäristö. Remontit olisivat lyhyempiä, ja energiatehokkuuden parantuminen vähentäisi ilmaston kuormitusta”, sanoo YIT Talon Tekniikan kehitys- ja markkinointipäällikkö Tommi Vienonen.

Vienonen on YIT:n yhteyshenkilö Smart Elements for Renovation Leap -muutosprojektissa. Smart & Clean -säätiön kokoon keräämä hanke pyrkii luomaan korjausrakentamiseen älykkäitä, monistettavia tapoja. Vienonen näkee hankkeen erittäin merkittävänä.

“Suomalaisessa rakennuskannassa on niin kutsuttua korjausvelkaa jopa 30–50 miljardin euron edestä. Lisäksi olemme kaikki nähneet ilmastonmuutoksen realiteeteista kertovan IPCC-raportin. On hyvin ajankohtaista miettiä, miten voimme järjestää asioita myös korjausrakentamisen osalta nykyistä fiksummin”, Vienonen sanoo.

Muutos syntyy yhteistyöllä

Kehitys- ja markkinointipäällikkönä Vienonen on mielellään mukana uudistusta tavoittelevissa hankkeissa. Muutoksen luominen on tärkeää, ja parhaiten se onnistuu yhdessä tekemällä. Siksi Vienonen uskoo, että Smart Elements for Renovation Leap -muutosprojektilla voi vaikuttaa korjausrakentamisen tulevaisuuteen.

“Hienoa tässä projektissa on se, että kaikki remontin osapuolet ovat alusta asti mukana. Suunnittelemme ja konseptoimme toimintatavan yhdessä. Yhteistyö on ehdottomasti vahvuutemme.”

Projekti etenee hyvää vauhtia. Yhdessä suunniteltuja konsepteja aletaan toteuttaa vuonna 2019 ensimmäisissä kohteissa Helsingissä ja Lahdessa. Vienonen on tyytyväinen, että on päässyt osaksi Renovation Leap -muutosprojektia.

“Parempi tulevaisuus syntyy meidän kaikkien pienistä ja isoista teoista. Jokaisen on mietittävä, mitä voisimme tehdä asioiden parantamiseksi yksityis- ja työelämässä. Tämä on tärkeä työelämän projekti, jossa voin olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta.”