Korjaus­raken­tamisen uusi aika­kausi

Renovation Leap

Korjausrakentamista nopeutetaan ja järkevöitetään laatutavoitteilla, elinkaariratkaisuilla, hankintatavoilla ja palvelukonsepteilla. Esivalmistetuilla elementeillä ja modulaarisilla komponenteilla voidaan tehostaa korjausrakentamista sekä alentaa kustannuksia esimerkiksi putki- ja julkisivuremonteissa. Samalla kiinteistöistä tehdään entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia.


Tommi Vieno­nen: “Sekä ihmiset että ympäristö hyötyvät tehok­kaasta korjaus­rakentamisesta”

“Kiinteistöt muodostavat suuren osan suomalaisten omaisuudesta. Silti moni rakennus on korjauksen tarpeessa. Jos oppisimme korjaamaan rakennuksia nykyistä tehokkaammin, siitä hyötyisivät sekä ihmiset että ympäristö. Remontit olisivat lyhyempiä, ja energiatehokkuuden parantuminen vähentäisi ilmaston kuormitusta.”

– Tommi Vienonen, kehitys- ja markkinointipäällikkö, YIT Talon Tekniikka

Lue lisää ›

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Energiatehokas korjausrakentaminen on nopein tapa saada aikaan päästövähennyksiä nykyisessä rakennuskannassa. Myös älykkäiden ratkaisujen soveltaminen korjausrakentamisessa pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Remonttien kesto lyhenee. Asumisolosuhteet paranevat myös vanhoissa rakennuksissa, mikä nostaa alueiden arvoa.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoimintapotentiaali

Asuntojen korjausrakentamisen markkina on Suomessa arvoltaan yli seitsemän miljardia euroa. Yritysten muodostamat ekosysteemit voivat tarjota markkinoille uusia rakentamisen ratkaisuja, jotka lyhentävät korjausvelkaa.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Edelläkävijyys

Esivalmistettujen elementtien ja modulaaristen kokonaisuuksien käyttäminen korjausrakentamisessa on vielä vähäistä. Alalla kaivataan testauskohteita, joiden avulla voidaan todentaa toimivia konsepteja ja yhteistyön muotoj

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Projektissa muodostettu ekosysteemi rakentajien sekä ratkaisuja ja palveluita tarjoavien yritysten välillä tehostaa korjausrakentamista uudenlaisella vuoropuhelulla kiinteistönomistajien kanssa.

Korjaus- ja täydennysrakentamisessa on paljon kehitettävää. Korjattavaa riittää, sillä suomalaisen rakennuskannan korjausvelka kohoaa jopa 30–50 miljardiin euroon. Renovation Leap -muutosprojekti pyrkii uudistamaan korjausrakentamista.

Muutosprojektin tavoitteena on luoda nopeita, toistettavia ja integroituja korjausrakentamisen ratkaisuja. Ratkaisut syntyvät yritysten välisellä yhteistyöllä, ja julkisen sektorin toimijat auttavat niiden testaamisessa. Projektissa hyödynnetään muun muassa esivalmistettuja elementtejä, modulaarisia komponentteja ja älyratkaisuja. Niiden avulla voidaan lyhentää remonttien kestoa, pienentää korjaamisen kustannuksia sekä tehdä kiinteistöistä elinkaareltaan entistä älykkäämpiä ja energiatehokkaampia. Helposti muunneltavia ja toistettavia konsepteja voidaan hyödyntää esimerkiksi putki- ja julkisivuremonteissa.

Demonstraatiokohteiden avulla määritetään ja kirkastetaan korjausrakentamisen laatutavoitteita, jotka helpottavat esimerkiksi uusien energiaratkaisujen hyödyntämistä korjausrakentamisessa. Lisäksi kiinteistönomistajien kanssa yhteistyössä kehitetään innovatiivisia hankintamenetelmiä ja -osaamista. Hyviksi havaitut ja koekohteissa testatut hankinta- ja rahoitusmallit tuodaan kaikkien taloyhtiöiden ja kiinteistönomistajien käyttöön.

Kumppanit

Projektin vetäjänä toimii VTT ja projektikumppaneina ovat Motiva Oy, Paroc Oy, Pilaster Oy, Salusfin Oy, Oy Timberframe Ltd, Vahanen PRO Oy ja Wanderfeel. Demonstraatiokohteita projektin tarpeisiin tarjoavat Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), Kojamo Oyj ja Lahden talot Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat A-insinöörit, Asuntotuotantotoimisto ATT, Caverion, Cembrit Oy, Consti Oy, DryIce Oy, Enervent, Ensto Oy, Fixel Oy, Fourdeg Oy, Helen Oy, Hilti Oy, Iisy Oy, Integral Oy, NCC Oy, KONE Hissit Oy, Planest Oy, Raksystems Oy, Ramirent Oy, Residentia Oy, Sato Oyj, SG Elementit Oy, Soficta Oy, Uponor Oy, Valvontakonsultit Oy, YIT Oy ja ympäristöministeriö.

Missä mennään

Projekti käynnistyi toukokuussa 2018 ja kestää 12 kuukautta. Komponentteja ja muita älykkäitä ratkaisuja testataan vuoden 2019 aikana korjausta tarvitsevissa asuinkerrostaloissa Helsingissä ja Lahdessa.

Renovation Leap on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Rahoittajiin kuuluvat myös ARA, Helsingin kaupunki ja Smart & Clean -säätiö.

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta