Kestäviä liiken­teen ratkai­suja kehit­tämässä

Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue

Aviapoliksen alueelle Vantaalle rakennetaan testialusta, jolla kehitetään ratkaisuja vähentämään yksityisautojen ja pysäköintipaikkojen tarvetta, luodaan kyytien jakamispalvelu sekä demonstroidaan droonien käyttöä pakettilogistiikassa. Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan palveluiden ja konseptien lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalli uusien liikenneratkaisujen ketterälle testaukselle kaupunkien käyttöön.


“Tämän muutosprojektin työpaketeissa kehitetään ratkaisuja liikenteen päästöjen vähentämiseen ja ihmisten liikkumisen helpottamiseen. Liikenteen päästöjä pitäisi vähentää kaikilla osa-alueilla työmatkoista rekkaliikenteeseen. Moni yritys tahtookin kehittää toimintaansa aiempaa ympäristöystävällisemmäksi. Siksi uskon, että tämän hankkeen aikana tehtävät simulaatiot ja selvitykset johtavat käytännön projekteihin.”

– Jari Jokitöyrä, projektipäällikkö, Siemens

Mistä on kyse

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästövähennykset

Muutosprojekti vähentää liikenteen päästöjä uusilla kaupunkilogistiikan ratkaisuilla, jotka ovat hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä. Esimerkiksi sähköistäminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja julkisen liikenteen kehittäminen yksityisautoilun määrää.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Parempi elämänlaatu

Ihmisten liikkuminen helpottuu, kun liikkumispalvelut monipuolistuvat ja niitä kehitetään käyttäjälähtöisesti. Projekti tukee myös Aviapoliksen visiota käveltävän kokoisesta kaupunginosasta.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoimintapotentiaali

Kestävän liikkumisen, liikenteen ja logistiikan ratkaisuja testataan markkinaehtoisesti, mikä tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Aviapoliksen kaltaisia lentokenttäkaupunkeja nousee ympäri maailmaa, joten innovatiivisille ratkaisuille on kansainvälistä kysyntää.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edelläkävijyys

Aviapoliksen testausalueella saadaan markkinaehtoisia kokemuksia uusista palveluista, teknologioista ja niiden sovelluksista.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteistyö

Aviapoliksen kaltaisten kaupunkialueiden ongelmia on toistaiseksi ratkaistu siiloissa eilisen opein. Muutosprojekti luo alustan kannustavalle, tiiviille ja avoimelle yhteistyölle yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten välillä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumassa sijaitseva Aviapolis on Suomen voimakkaimmin kasvava työpaikka-alue. Jotta Aviapolis olisi tulevaisuudessa mahdollisimman toimiva ympäristö sekä alueen asukkaille että yrityksille, sitä on kehitettävä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävästi.

Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue -muutosprojektissa laaja yritysekosysteemi keskittyy tehostamaan liikkumista, liikennettä ja logistiikkaa Aviapoliksen alueella. Muutosprojektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla joustavia liikennepalveluita voidaan luoda ja testata käyttöolosuhteissa. Tarkoituksena on, että alueen liikenne ei perustu enää vain omalla autolla liikkumiseen. Sen sijaan julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyvät innovatiivisilla ratkaisuilla.

Projekti koostuu neljästä työpaketista, jotka keskittyvät eri osa-alueiden kehittämiseen. Työpaketeissa kehitettävien ratkaisujen avulla muun muassa vähennetään pysäköintipaikkojen tarvetta, luodaan yksinkertainen kyytien jakamispalvelu sekä suunnitellaan ja mallinnetaan logistiikkaterminaalin kaluston sähköistäminen. Digitaalisuus ja uusien teknologioiden soveltaminen ovat avainasemassa ratkaisujen luomisessa.

Aviapoliksen alue tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kehittämiseen ja markkinaehtoisiin kokeiluihin. Muutosprojektissa on mukana eri alojen toimijoita aina valtion virastoista yrityksiin, mikä mahdollistaa ratkaisujen kokonaisvaltaisuuden. Aviapoliksen kaltaisten lentokenttäkaupunkien määrä kasvaa, ja näiden infrastruktuuria kehitetään aktiivisesti. Testatut ratkaisut luovat siis merkittävää vientipotentiaalia. Innovaatioita on pyrkimyksenä levittää ja monistaa myös muualle Suomeen.

Kumppanit

Projektin vetäjänä toimii Vantaan kaupunki ja projektikumppaneita ovat Asuntosäätiö sr, Avainyhtiöt Oy, Espoon kaupunki, Fleetonomy.ai Oy, Fortum Power and Heat Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin Yliopisto, Helsingin seudun liikenne (HSL), Cargotec Finland Oy, LAK Real Estate Oy, Niinivirta European Cargo Oy, Profium Oy, Siemens Mobility, Skyports Ltd, SRV Yhtiöt Oy, Steveco Oy, Tecinspire Oy, Telia Finland Oy, Vantaan Energia Oy, Veho Oy Ab, Liikennevirta Oy, VTT ja YIT Rakennus Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. ANS Finland, Easypark, Helsingin Satama, Ilmatieteenlaitos, Kalmar, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Nokia ja Sato Oy.

Missä mennään

Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue -projekti käynnistyi marraskuussa 2018 ja sen toteutus kestää kuusi kuukautta. Projekti on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -muutosprojekti. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Tehty

Tekeillä

Lisää aiheesta