Helsingin seutu kehittyy vauhdilla ilmastoneutraaliksi

Näkökulma 26.03.2019

Smart & Clean rakentaa skaalattavia ilmastoratkaisuja kaupunkeihin ympäri maailman. Säätiön omien muutosprojektien lisäksi teemme yhteistyötä muiden pääkaupunkiseutulaisten aloitteiden ja hankkeiden kanssa. Olemme tukeneet eri tavoin kunnianhimoisia tekoja, joissa toteutuvat Smart & Clean -vaikuttavuuden kriteerit.

 

Smart & Clean -tekojen tulee vähentää ilmastopäästöjä, parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua ja edistää resurssien hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Muutosten tekijät tulevat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tekijät pystyvät yhdessä luomaan kansainvälisesti kiinnostavaa liiketoimintaa ja referenssejä yrityksille.

“Olemme rahoittaneet 15 aloitetta ja hanketta omien muutosprojektien lisäksi. Olemme myös monissa muissa projekteissa asiantuntijana ja sparraajana viemässä Smart & Clean -yhteistyötä eteenpäin. On hienoa, miten pystymme auttamaan muita synnyttämään vaikuttavia ilmastotekoja”, kertoo johtava asiantuntija Jaana Pelkonen.

Liikenteen disruptio etenee vauhdilla

Säätiöllä on ollut merkittävä rooli Liikennealan kansallisen kasvuohjelman toteutuksessa ja rahoituksessa. Vuosina 2018–2022 toteutettavaa kasvuohjelmaa johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelman tavoitteena on tuoda tutkijat sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat yhteen edistämään alan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Säätiö on tehnyt paljon yhteistyötä liikenteen kehittämiseksi myös eri kaupunkien kanssa. Smart & Clean koordinoi osaltaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupunkien välistä liikenneyhteistyötä ja käynnisti uuden yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumin. Säätiö osallistui myös Lahden joukkoliikennesuunnitelman päivitykseen ja teki selvityksen tulevan runkolinjaston ja uusien liikennepalveluiden yhdistämisestä.

Smart & Clean on tuonut myös yritys- ja liiketoimintanäkökulmaa mukaan Uudenmaan alueen kaupunkien kehitystyöhön. Asemanseutuja kehittävä Fiksu Assa -hanke on tapahtuma, joka muuttaa asemat viikon ajaksi ilmastoa säästävien tuotteiden ja palveluiden pop up -tiloiksi ja yritysten tarjoamien ilmastoratkaisujen kokeilualustoiksi. Hanke toteuttaa Smart & Clean -ajattelua testialustojen hyödyntämisestä.

Lisäksi Smart & Clean oli mukana aloittamassa pääkaupunkiseudun avoimen Mobility as Service (MaaS) -alustan kehitystä. Pääkaupunkiseudun liikkumispalveluita edistävä alusta sai säätiöltä rahoitusta ja apua verkostoitumiseen.

Vuonna 2017 Smart & Clean käynnisti Hack The City -projektin, jonka tarkoituksena oli luoda uudenlaisia ratkaisuja pääkaupunkiseudun kehittämiseen. Hack the City -työpajassa syntyneistä 11 ideasta on tiivistynyt myös liikennettä edistäviä liiketoimintakonsepteja. Yksi ideoista oli kaupungeille sopiva konsepti, jota sittemmin edistettiin eri kokoonpanoilla ja jatkettiin Smart & Clean City Ventures -prosessissa. Työn tuloksena syntyi Helsingin Kalasataman People and Parcels -innovaatiohanke, jota säätiö on valmistellut Avanto Ventures Oy:n ja Forum Virium Helsingin kanssa. Hankkeessa haetaan ratkaisuja uusien Last mile -palveluiden synnyttämiseen. Ratkaisuissa yhdistetään tavaroiden ja ihmisten liikkuminen. Voit lukea lisää Hack the Cityssä syntyneistä hankkeista täältä!

Tehokasta energiankäyttöä ja materiaalien kiertoa testataan

Säätiö on tukenut useita älykkään energiankäytön ja kiertotalouden aloitteita ja hankkeita. Smart & Clean auttoi uudenlaisen energiaratkaisujen testialustan luomisessa Otaniemeen. Testialusta kehittyi VTT:n ja yrityskumppaneiden tuella Smart Otaniemi -hankkeeksi, joka on kasvanut lukuisten yritysten yhteiseksi älykkään asuinalueen kehittämistyöksi. Espoon Otaniemessä testataan esimerkiksi energian jakamisen ratkaisuja, sähköautojen latauspisteitä ja 5G-verkon hyödyntämistä IoT-alustana.

Kiertotalousliiketoiminnan synnyttäminen on Smart & Clean -säätiön toiminnan ytimessä ja sitä edistetään säätiön tukemassa LOOP-kiihdyttämössä. Kiihdyttämössä luodaan uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintakonsepteja yritysten kanssa. Avanto Venturesin käynnistämä yrityskiihdyttämö esittelee uusimpia ratkaisujaan Sitran kansainvälisessä kiertotalousfoorumissa (WCEF) tulevana kesänä.

Helsingin seudusta maailman johtava näyteikkuna ilmastoratkaisuille

Smart & Clean vauhdittaa älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen esiinmarssia ja Helsingin profiloitumista maailman johtavana ilmastoratkaisujen toteuttajana. Säätiö toimii vuonna 2019 pääsponsorina Pohjoismaiden suurimmassa sijoittajatapahtumassa Cleantech Venture Day, joka siirtyy tänä vuonna Lahdesta Helsinkiin. Tapahtuma järjestetään kansainvälisen kiertotalousfoorumi WCEF:n yhteydessä.

Jotta pääkaupunkiseudun ilmastoratkaisuihin olisi innostavaa tutustua, säätiö laati Smart & Clean Visits -konseptin helpottamaan pääkaupunkiseudun toimijoiden työtä erityisesti kansainvälisten vierailujen järjestelyissä. Konsepti parantaa suomalaisen ja pääkaupunkiseutulaisen cleantech-toiminnan imagoa ja alueen markkinointia.  Vierailutoiminnan koordinoinnista voisi olla hyötyä myös alueen yritysten kasvulle ja kehitykselle. Visits-kokonaisuus kaipaa tällä hetkellä työlle jatkajaa. Säätiö on luovuttanut tuottamaansa sisältöä HY+-yhtiölle, joka kehittää UrbanVisits -vierailukonseptia osana UniVisits-kokonaisuutta.

Pääkaupunkiseudun ilmastoratkaisut pääsevät esille myös Allas Sea Poolilla sijaitsevassa Smart & Clean Showroomissa, jonka Smart & Clean kehitti yhdessä yrityskumppaneidensa kanssa. Showroom esittelee yrityksiä ja Smart & Clean -yhteisöä sekä toimii kokoustilana Helsingin keskustassa.

Koska kaupungit toimivat muutosten alustoina, Smart & Clean edistää testialustojen hyödyntämistä. Säätiön, Business Finlandin, VTT:n ja kaupunkien yhteistyönä valmistui kokonaisuus, jossa kehitetään suomalaisia testialustoja muutoksen johtamisen työkaluina ja luodaan Suomesta maailman paras ilmastoratkaisujen testialusta, “Testbed Finland”. Työ jatkuu vuonna 2019.

Alusta-ajattelua toteuttaa myös digitaalinen yhteiskehittämisen alusta, jonka Smart & Clean kehitti yhteistyössä Solvedin kanssa. Alustaa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinavuoropuhelussa sekä erilaisten haasteprojektien yhteiskehittämisessä.

Säätiö haluaa pitää myös nuoret mukana kaupunkien kehittämisessä. Keväällä 2018 säätiö toteutti #munteko -haasteen, jossa nuoria kannustettiin tekemään maailmaa parantavia tekoja ja videoimaan niitä. Smart & Clean -yhteisön edustajat ostivat viisi videota käyttöönsä. Videoiden kautta viestitään kaupunkilaisten, kaupunkien ja yritysten tekojen merkityksestä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kiertotalouden edistämisessä. Vuonna 2018 Smart & Clean oli mukana YouTube-tähtien ja heidän faniensa yhteisessä Tubecon-tapahtumassa. Yli 17 000 nuoren tubettajatapahtumaan konseptoitiin 21 tehtävän TubeCity Challenge, joka ohjasi nuoria tekemään kestäviä valintoja. Tapahtumassa tehtiin yhteensä yli 31 000 #muntekoa.

 

Oletko mukana kunnianhimoisessa aloitteessa tai hankkeessa, joka toteuttaa Smart & Cleanin vaikuttavuuskriteereitä? Smart & Clean -verkostoon mahtuu aina lisää muutoksen tekijöitä. Lue lisää meistä ja ota yhteyttä!