Hack the Cityssä syntyneet liike­toiminta­ratkaisut etsivät nyt kumppaneita!

Uutinen 12.03.2019

Hack the City -työpajassa ideoidut ja Smart & Clean City Ventures -prosessissa jatkokehitetyt, uudenlaiset liiketoimintaratkaisut pääkaupunkiseudun kehittämiseen etsivät kumppaneita ja jatkajia. Smart & Clean kutsuu teidät mukaan tekemään niistä toimivaa liiketoimintaa.

 

Smart & Clean järjesti marraskuussa 2017 Hack the City -työpajan, jonka tarkoituksena oli luoda uudenlaisia ratkaisuja pääkaupunkiseudun kehittämiseen. Se keräsi yhteen noin 100 yritysmaailman, kaupunkien ja tutkimuslaitosten päättäjää sekä nuoren sukupolven ajatusjohtajia. Osallistujat ensin tuhosivat nykyisen kaupungin, suunnittelivat uutta kaupunkia ja lopulta kehittivät konkreettisia ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Työpajassa syntyneistä ideoista valittiin jatkokehitykseen kahdeksan ratkaisua, joita jalostettiin Smart & Clean City Ventures -prosessissa vuonna 2018. Smart & Clean -säätiö kehitti ideoista liiketoimintakonsepteja yhteistyössä Avanto Venturesin kanssa. Osaa kehitetään edelleen ja kaikille toivotaan myös jatkajia.

Kalasatama Challenge auttaa ratkaisujen testaamisessa

Kalasatama, Helsingin kantakaupungin kupeessa alati kasvava kaupunginosa, tunnetaan valmiudestaan testata älykkäitä ratkaisuja. Kaupunginosan ketterään brändiin tartuttiin myös Hack the Cityssä, ja tuloksena syntyi Kalasatama Innovation Challenge -ohjelma. Yrityskiihdyttämö Avanto Ventures on sittemmin edistänyt Kalasatama Innovation Challengea etsimällä sille yrityskumppaneita ja omistajia. Viimeisin ohjelmaan liittyvä työpaja järjestettiin tammikuussa 2019.

Innovation Challenge keskittyy kehittämään ihmisten ja tavaroiden liikkumista entistä tehokkaammaksi ja sujuvammaksi esimerkiksi yhdistämällä tavaroiden ja ihmisten kuljettamista. Ohjelman potentiaali on yhteiskunnallisesti valtava, sillä liikkumisen murros ja kaupungistumisen jatkuva kiihtyminen vaativat uusia ratkaisuja kaupunkeihin. Innovatiivisten ratkaisujen kokeileminen aidossa kaupunkiympäristössä käyttäjälähtöisesti on kuitenkin haastavaa. Kalasatama Innovation Challengen kaltainen ohjelma voikin tarjota suuryrityksille ainutlaatuisen alustan testata ja pilotoida uusia ratkaisuja. Challengen toteutumisesta keskustellaan tänä keväänä yrityskumppaneiden kanssa.

Trust as a Service -palvelu vauhdittaa jakamistaloutta

Jakamistalouden esiinmarssista on puhuttu jo pitkään, mutta sen sovellukset eivät ole vielä lyöneet läpi kaikilla sektoreilla. Majoituspalveluita välittävä AirBnB on noussut matkailualalla suosituksi palveluksi, mutta vastaavia menestystarinoita ei juuri ole.

Jakamistalouden sitomista blockchain-teknologiaan, eli lohkoketjuihin, kehitettiin Hack the Cityssä syntyneessä TaaS-projektissa. Trust as a Service -palvelussa ihmiset voisivat jakaa monenlaisia arjen hyödykkeitä lohkoketjujen turvatessa asioinnin. Henkilöllisyyden huijaaminen olisi vaikeaa, ja vertaisarviointi auttaisi luotettavien palveluiden löytämisessä. Samalla jakamistalouden palveluita voitaisiin tehdä anonyymisti, eli palveluntarjoajien ei tarvitsisi saada vuokraajan kaikkia henkilötietoja. Kun asiointi olisi turvattua, palvelussa voitaisiin jakaa ja vuokrata myös rahallisesti arvokkaita hyödykkeitä, kuten henkilöautoja.

TaaS-palvelua edistettiin Hack the Cityn jälkeen kahdessa eri työpajassa. Konsepti odottaa kuitenkin edelleen korporaatiokumppania. Vastaavia ideoita on Smart & Clean -yhteisössä lähtenyt kehittymään, esimerkiksi juuri autonvuokraukseen liittyen.

Henkilökohtainen hiilibudjetti auttaa tekemään ilmastotekoja

Yksilön on vaikeaa muuttaa omia tekojaan ympäristöystävällisemmiksi, sillä eri vaihtoehtojen vertailu on usein hankalaa. Yksiselitteisiä totuuksia ilmastovaikutuksista ei aina ole saatavilla. Yksilön tekemillä valinnoilla on kuitenkin paljon merkitystä kestävien elämäntapojen leviämisessä, minkä innoittamana Hack the Cityssä syntyi idea henkilökohtaisen hiilibudjetin mittaamisesta.

Työpajassa ideasta innostui esimerkiksi Kesko, joka voisi kehittää konseptin avulla asiakaskokemusta ja kanta-asiakkaiden palvelua. Lahdessa hiilibudjettia hyödynnetään CitiCap-hankkeessa, jossa henkilökohtaista hiilibudjettia sovelletaan kestävän liikenteen edistämiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Mikään toimija ei ole kuitenkaan vielä tarttunut kokonaisvaltaiseen henkilökohtaisen hiilibudjetin konseptiin. Konseptia voisivat vauhdittaa seuraavalle tasolle CitiCapin kaltaiset konkreettiset hankkeet. Esimerkiksi Ilmastokatu-projektissa vuosina 2015–2017 testattiin käytännön ratkaisuja kasvihuonepäästöjen leikkaamiseen Helsingissä Iso Roobertinkadulla ja Vantaalla Tikkurilassa. Työ tehtiin yhdessä alueen asukkaiden, kiinteistöjen ja yritysten kanssa. Samankaltainen avaus voisi auttaa henkilökohtaisen hiilibudjetin konseptia eteenpäin. Mukaan tarvitaan myös sitoutunut kumppani.

Embrace Travel Time -projekti kääntää matka-ajan hyötyajaksi

Työmatka voi olla paljon muutakin kuin pelkkää matkustamista kotoa työpaikalle. Embrace Travel Time -projekti pyrkii parantamaan matkustusajan laatua. Hack the City -työpajassa syntynyt konsepti rohkaisee siirtymään yksityisautoilusta julkisen liikenteen käyttäjäksi. Julkisessa liikenteessä matka-ajan voi hyödyntää esimerkiksi asioiden hoitamiseen, opiskeluun tai rentoutumiseen.

Projektin tarkoituksena on kehittää työmatkoihin liittyviä palveluita niin, että matkustaminen olisi sujuvaa ja mukavaa sekä antaisi mahdollisuuden myös hyötyliikuntaan. Projekti edistää siis kansalaisten hyvinvointia, mutta myös kasvihuonepäästöjen leikkaamista yksityisautoilun vähentyessä. Jos kansalaiset siirtyisivät entistä enemmän käyttämään julkista liikennettä, myös ilmanlaatu voisi parantua.

Hack the City -työpajan innoittamana moni yritys on ollut kiinnostunut matka-ajan muuttamisesta hyötyajaksi. Konseptin kehittämisessä on ollut mukana muun muassa äänikirjoja tarjoava Storytel, reittisovellus Kyyti ja muotoilutoimisto Adventure Club. Toistaiseksi hanke etsii kuitenkin rahoittajaa.

 

Konseptit kaipaavat yhteistyökumppaneita, jotta niistä saadaan toimivaa liiketoimintaa. Ole yhteydessä meihin, jos haluat olla mukana kehittämässä ja jatkamassa Hack the Cityssä syntyneitä liiketoimintaratkaisuja.