Uuden­laista hule­vesien laadun­hallintaa hulevesi­arkulla

Uutinen 10.01.2019

Helsingin Taivallahteen on rakennettu täysin uudenlainen hulevesien suodatussysteemi. Hulevesiviemäriin asennettu hulevesiarkku puhdistaa katualueiden likaisia hulevesiä, jotka on ennen johdettu sellaisenaan mereen. Hulevesiarkun toimintaa ja suodatustehoa muun muassa mikromuovien puhdistuksessa testataan kevään 2019 aikana.

 

Hulevesiarkku on osa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hanketta. Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä kaupunkien lähivesistöjä mm. ravinteilla, raskasmetalleilla ja muilla haitta-aineilla kuormittavien hulevesien puhdistamiseksi. Kuutta erilaista hulevesiä puhdistavaa ratkaisua testataan Espoon, Helsingin, Lahden ja Vantaan alueilla. Hankkeessa kehitetään hulevesien biosuodatusta, olemassa oleviin hulevesiviemäreihin asennettavia erillisratkaisuja, hulevesialueiden monikäyttöratkaisuja sekä lentoasemien hulevesien käsittelyä.

Lentoasemat ovat hulevesien hallinnan kannalta haastavia toimintaympäristöjä, ja Aalto-yliopiston vesilaboratoriossa etsitään niille sopivia ratkaisuja. Kansainvälistä kärkeä olevan tutkimuksen tuloksia sovelletaan käytännössä Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyyteen perustettavan maanalaisen kosteikon suunnittelussa.

Kerätty tieto avoimeen käyttöön

Hankkeessa kerättävä tieto tuodaan julkiselle alustalle kiinnostuneiden tahojen vapaasti hyödynnettäväksi, mikä edesauttaa hulevesituotteiden ja -ratkaisujen kaupallistamista ja jatkokehitystä. Hulevesiliiketoiminnalla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Hulevesistä aiheutuvien haittojen ennakoidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Tulevaisuudessa myös kaupungistuminen kiihtyy ja tarve ratkaista vanhojen kaupunkien hulevesihaasteita lisääntyy.

Pääkaupunkiseudulla 6.3.2019 järjestettävässä hankkeen loppuseminaarissa esitellään kattavasti pilottikohteiden seurannan tuloksia ja johtopäätöksiä, hanketoimijoiden kokemuksia toteutetuista ratkaisuista sekä tunnistettuja tulevaisuuden kehitystarpeita. Seminaarin paikka ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.