Ratkaisuja ilmaston­muutokseen ja luonnon­varojen yli­kulutukseen PPPP-yhteis­työllä

Näkökulma 10.01.2019

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ei voi ulkoistaa, vaan meidän kaikkien on tehtävä osamme päästöjen leikkaamisessa. Kaupunkien ja valtion rooli on tässä keskeinen.

 

Kaupunkien ja valtion on toteutettava oikeanlaista sääntelyä ja otettava käyttöön ensimmäisinä uusia puhtaita teknologioita ja palveluja, joista syntyy myös tärkeitä kotimarkkinareferenssejä. Tämä onnistuu vain siiloja rikkovalla yhteistyöllä.

Tavoitteenamme on rakentaa paitsi konkreettisia ratkaisuja ja maailmanluokan esimerkkejä, mutta ennen kaikkea pysyvää, monen toimijan yhteistyöhön perustuvaa PPPP (Public-Private-Partnership for People) -toimintakulttuuria Helsingin seudulla. Tällaista kulttuuria leimaa päätöksenteon nopeus, luottamus ja nykyistä rohkeampi riskinottokyky.

Ilmastomuutoksen ratkaisujen skaalaamiseen haetaan kuumeisesti ratkaisuja. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT:n innovaatioyhteisö Climate-KIC järjesti marraskuun alussa Dublinissa ilmastokonferenssin, jonka teemana oli ilmastoratkaisujen rahoittaminen ja skaalaus. Smart & Clean oli kutsuttu vetämään sessio, jonka aiheena oli ”Invest in Impact: Citizen-centered scalable business solutions”. Viestimme oli, että nuoret ovat valmiita tekemään ilmastopositiivisia valintoja, mutta valtioiden, kaupunkien ja yritysten vastuulla on luoda ne puitteet, joiden avulla ihmiset voivat elää kestävästi. Kumppanimme Mika Eskola Ramirentista kertoi, miten rakennustyömaalla voidaan siirtyä jakamistalouteen, Paul Nyberg ShareIT.Global Oy:stä kuvasi autonjakopalvelujen mahdollisuuksia, Mikael Levi Wanderfeel Oy:stä avasi datan visualisoinnin hyödyntämistä koko rakentamisen elinkaaressa ja Roope Ritvos Forum Viriumista kertoi Helsingin kaupungin roolista pilottien ja kokeilujen alustana.

Nyt on syytä keskittää kaikki paukut siihen, että saamme konkreettisia ratkaisuja aikaiseksi Helsingissä sekä skaalattua ne maailmalle hyödyntäen Euroopan ja maailman parhaita kumppaneita. Tähän meitä kirittävät esimerkiksi tanskalaiset, jotka ovat käynnistäneet oman P4G-aloitteen. Sen tavoitteena on olla maailman johtava foorumi, jolla kehitetään konkreettisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Myös maailman johtava kaupunkien ilmastoverkosto C40 hakee jatkuvasti keinoja päästöjä vähentävien ja kiertotaloutta edistävien kaupunkiratkaisujen skaalaamiseen globaalin verkostonsa avulla. Smart & Clean on aktiivisessa vuoropuhelussa molempien verkostojen kanssa.