Pääkaupunki­seudun ilman­laatu­tiedot nyt avoimena datana

Uutinen 07.01.2019

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot ovat nyt saatavilla avoimena datana Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta. Tarkoista ilmanlaatutiedoista voidaan tehdä palveluja asukkaille altistumisen vähentämiseksi. Maailman parhaiden toimijoiden ainutlaatuinen Smart & Clean -projektissa tekemä yhteistyö rakentaa pohjaa ratkaisujen viemiseen vakavista ilmanlaatuongelmista kärsiviin kaupunkeihin.

 

Nyt on avattu pääkaupunkiseudun mallinnetut ilmanlaatutiedot 12 metrin ja tunnin tarkkuudella. Saatavilla on ilmanlaatuennuste 12 tuntia eteenpäin sekä taaksepäin. Tiedot ovat saatavilla esimerkiksi yleisesti käytettävässä netCDF-muodossa. Ilmanlaatudata löytyy osoitteesta: https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data.

– Nyt kun data on avointa, toivomme, että sitä hyödynnettäisiin laajalti. Siitä voidaan kehittää sovelluksia, joilla ihmiset valitsevat puhtaampia pyöräilyreittejä tai vähentää katujen pölyisyyttä keväällä . Ilmanlaatu vaikuttaa esimerkiksi hengitysterveyteen, asuinmukavuuteen, katujen puhdistamiseen sekä liikuntareittien valitsemiseen, Helsinki Air Quality Testbed -projektin kätilöineen Smart & Clean -säätiön asiantuntija Eetu Helminen kertoo.

Helsingin seudulle on Helsinki Air Quality TestBed -projektissa asennettu yli 15 uutta pienempää ja halvempaa mittausanturia. Tämän avulla Ilmatieteen laitoksen Enfuser-mallin avulla ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla on määriteltävissä jopa 12 metrin tarkkuudella.

Pääkaupunkiseudulle on rakennettu ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään ilmanlaatua parantavia toimia.

– Helsingin seudulle rakennettu järjestelmä on toivottavasti ensimmäinen monesta ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa, että kun avatun datan päälle kehittää oman sovelluksen, se soveltuisi tulevaisuudessa myös useisiin maailman kaupunkeihin, joissa huono ilmanlaatu on Suomea paljon suurempi ongelma, Helminen visioi.

Ensimmäinen alueellisesti tarkemman ilmanlaatutiedon avulla tehty sovellus on HSY:n verkkosivuilla löytyvä ilmanlaatukartta. Siitä voi katsoa, mikä on ilmanlaatu esimerkiksi omalla kadulla, sekä miten se muuttuu lähituntien aikana.

Vaisalan ja Pegasorin mittalaitteista koostuvan verkon avulla saadaan kohtuuhintaisesti ja ketterästi lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ilmatieteen laitoksen ENFUSER-mallinnustyökalu luo mittaustiedoista pääkaupunkiseudun ilmanlaadun ennusteita, joiden avulla saasteita voi välttää. Mallissa käytetään ilmanlaatumittausten lisäksi mm. tietoja säästä, maanpinnan korkeusvaihteluista, rakennuskannasta sekä päästölähteistä.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektissa syntyneeseen hankkeeseen osallistuvat mittalaitteiden toimittajat Vaisala ja Pegasor, pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannasta vastaava HSY, hanketta vetävä ja ilmanlaadun mallinnuksesta ja valtakunnallisesta ilmanlaatutiedosta vastaava Ilmatieteen laitos ja uudenlaisen sensoriverkon toimivuuden varmentava Helsingin yliopisto. Ilmanlaatuprojekti on hieno esimerkki siitä, miten uusi Helsingin seudun Smart & Clean -toimintatapa tuo yhteen kaupungit, tutkimuslaitokset ja yritykset. Yhdessä he saavuttavat enemmän kuin toimijat yksin.