Juhani Järveläinen: “Suomalaisille hule­vesi­ratkaisuille on kysyn­tää ympäri maailmaa”

Henkilökuva 31.12.2018

Miten mikromuovien määrää merissä saataisiin vähennettyä? Yksi ratkaisu voi piillä nykyistä puhtaammissa hulevesissä. Lahtelainen Juhani Järveläinen koordinoi hanketta, jossa kehitetään uusia keinoja hulevesien puhdistukseen ja hallintaan.

 

Tavallinen ihminen tulee harvoin ajatelleeksi, miten sateet ja sulamisvedet vaikuttavat vesistöihin. Sade- ja sulamisvesiä kutsutaan hulevesiksi, jotka eivät kaupungissa pääse imeytymään maaperään. Ne päätyvät usein viemäreiden kautta sellaisenaan vesistöihin ja kuljettavat mukanaan esimerkiksi tupakantumppeja, ravinteita, raskasmetalleja ja roskia. Lahden kaupungin vesi-insinööri Juhani Järveläinen uskoo, että suomalaiset ratkaisut voivat parantaa hulevesien laatua ympäri maailmaa.

“Suomalaisille ratkaisuille on varmasti maailmanlaajuista kysyntää. Maailmalla huleveteen liittyvät ongelmat ovat vielä Suomea suurempia, sillä suomalaiset kaupungit ovat todella pieniä maailman mittakaavassa”, Järveläinen sanoo.

Järveläinen toimii projektikoordinaattorina Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa, jossa kehitetään uusia ratkaisuja hulevesien puhdistamiseen ja hallintaan. Kehitystyö on juuri nyt erityisen tärkeää, sillä hulevesien määrä todennäköisesti vain lisääntyy tulevaisuudessa. Kaupungit kasvavat, ja ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sateiden määrää.

“Tällä hetkellä hulevesien mukana kulkeutuvat päästöt kuormittavat kaupunkien lähivesistöjä merkittävästi. Esimerkiksi Lahdessa Vesijärven Enonselän ulkoisesta fosforikuormituksesta noin kolmannes on peräisin kaupunkialueelta”, Järveläinen kertoo.

Suomesta kokonaisvaltainen vesien asiantuntija

Jotta muutosta saadaan aikaan, siihen on innostettava mukaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoita. Hulevesihankkeen koordinaattorina Järveläinen on tärkeässä roolissa kokoamassa vaikuttavaa palapeliä.

“Tarvitsemme yrityksiä luomaan ratkaisuja, kaupunkeja tarjoamaan kokeiluympäristöjä ja tutkimuslaitoksia tekemään analyysia ratkaisujen toimivuudesta. Koordinaattorina katson projektia kokonaisuutena: viestin, raportoin ja huolehdin yhteistyön toimivuudesta”, Järveläinen sanoo.

Järveläinen uskoo vahvasti suomalaiseen osaamiseen. Projektikoordinaattorina hän pyrkii vahvistamaan Suomen asemaa monipuolisena vesialan osaajana.

“Suomi on jo nyt tunnettu vesiosaamisestaan maailmalla. Siksi olisi luontevaa laajentaa asiantuntemusta myös hulevesiin. Kokonaisvaltaiset ratkaisut kiinnostavat, ja niille luodaan näkökulmaa tässä projektissa. Suomalaiset voisivat ratkaista yksittäisten alueiden kaikki vesistöön liittyvät haasteet aina hulevesistä järvien puhdistamiseen.”