Ilmastoratkaisuja
maailman kaupunkeihin

Me – kaupungit, yritykset, tutkimuslaitokset ja kaupunkilaiset – rakennamme yhdessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, joiden avulla kaupunkilaiset voivat elää hyvää hiilineutraalia elämää.

Pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat maailman paras testialusta näille ratkaisuille. Uusia teknologioita ja palveluita testataan eri puolilla alueen kaupunkeja. Parhaat ratkaisut luovat menestyvää liiketoimintaa Suomeen ja ne skaalataan globaalisti. Näin me mahdollistamme hyvän ja kestävän elämän myös muissa kaupungeissa.

Uudenlaiset palvelut liikkumiseen, asumiseen ja energiaan parantavat meidän kaikkien elämänlaatua sekä hillitsevät ilmastonmuutosta. Ne myös vauhdittavat kiertotaloutta. Fiksut ratkaisut vähentävät esimerkiksi ruokahävikkiä. Pienet ja suuret teot rakentavat pysyviä muutoksia. Välttämättömistä muutoksista hyödymme me kaikki.

Sankarit

Muutos tehdään

Toimi

Me – kaupungit, yritykset, tutkimuslaitokset ja kansalaiset – olemme sitoutuneet saamaan asioita aikaiseksi Helsingin seudulla. Me ratkaisemme kaupunkien suurimpia haasteita tekemällä uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita esimerkiksi liikkumiseen, asumiseen, ruokaan, energian tuotantoon ja päästöjen vähentämiseen. Alueen kaikkien merkittävien toimijoiden mukanaolo on ainutlaatuista maailmassa. Keräämällä yhteen näkemykselliset tekijät luomme uutta liiketoimintaa.

Paranna maailmaa

Helsingin seudulla testatut ratkaisut yleistyvät ja vaikuttavat positiivisesti ihmisten elämään sekä ympäristön hyvinvointiin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Näytämme esimerkkiä työskentelemällä kohti maailman houkuttelevinta päästötöntä liikkumista, maailman resurssiviisainta kaupunkilaista, maailman älykkäintä kaupunkienergiaa ja maailman johtavaa kiertotalouskaupunkia. Tavoitekaupunkimme on myös ympäristöpositiivisen rakentamisen edelläkävijä.

Kukoista

Maailman pelastaminen on hyvää liiketoimintaa. Teemme pääkaupunkiseudulla rohkeita ratkaisuja. Alueen muutosteot, esimerkiksi projektit, teknologiat, palvelut ja konseptit, ovat vietävissä ulkomaisiin kaupunkeihin. Yritykset voivat käyttää Helsingin seudulla luotuja uusia ratkaisuja käyntikortteinaan maailmalla. Toimivat ratkaisut myös parantavat ihmisten elämänlaatua kaikkialla, missä ne otetaan käyttöön.

Maailman puhtain ja älykkäin kaupunki

Luomme ja käynnistämme useita merkittäviä muutoksia viidessä vuodessa. Muutokset voivat sisältää monia erilaisia tekoja, kuten projekteja, vientikonsepteja tai toimintamalleja. Ne ohjaavat uudenlaisiin tuottaviin, ilmastopositiivisiin ja kiertotaloutta tukeviin toimintatapoihin, jotka vakiintuvat pääkaupunkiseudulle pysyviksi muutoksiksi. Muutokset vievät kohti viittä pitkän aikavälin tavoitetta:

1

Maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen

Helsingin seudun liikennejärjestelmä on älykäs, joustava ja tehokas. Joukkoliikenne on meille houkuttelevampaa kuin yksityisautoilu. Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä houkuttelevien liikennepalveluiden tarjoajina.

2

Maailman resurssiviisain kaupunkilainen

Kaupunkilaisten ja yritysten ruokahävikki on minimaalinen, rakennukset ja asunnot ovat älykkäitä sekä energiatehokkaita. Me käytämme ympäristölle ja itsellemme järkevimpiä liikennemuotoja. Tämän mahdollistavat uudet pääkaupunkiseudulla kehitetyt kuluttaja-cleantech-ratkaisut, jotka ovat ainutlaatuisia maailmassa.

3

Maailman älykkäin kaupunkienergia

Helsingin seudun energiajärjestelmä on tehokas ja päästötön. Se mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen ja ohjaa meitä ympäristön kannalta hyviin ratkaisuihin. Älykkäät ratkaisut tukevat ihmisten ja yritysten energiansäästöä. Pääkaupunkiseudulla kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään eri puolilla maailmaa.

4

Maailman johtava kiertotalouskaupunki

Jakamistalous, energiatehokkuus ja yritysten sekä kaupunkilaisten yhteistoiminta raaka-aineiden säästämiseksi on arkea. Resurssien järkevä käyttö lisää kuntien ja yritysten tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioita hyödynnetään maailman kaupungeissa, joissa ne parantavat asukkaiden elämänlaatua.

5

Ympäristöpositiivisen rakentamisen edelläkävijä

Helsingin seudun asuinalueet ovat hyviä ympäristölle. Ne tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. Rakentaminen ja korjausrakentaminen lisäävät hyvinvointia. Ratkaisuja suunnitellaan asuinalueen, kaupunginosan tai kaupungin mittakaavassa. Kaupungeissa kehitettyjä palveluita ja konsepteja viedään menestyksekkäästi maailmalle.